Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 12/2014


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2729
Data wpisu:
2014-12-03
Nazwa:
Spodnie dziewczęce TYK, Best Girl, NO.: Q-207
Model:
Best Girl, NO.: Q-207
Opis:
Spodnie Best Girl zostały wykonane z materiału o jednolitym kolorze (czerwonym lub niebieskim). W górnej krawędzi pasa oraz na zakończeniach nogawek wszyto szerokie ściągacze. Po bokach produktu na wysokości pasa przyszyto dwa sznury (dwie taśmy) dekoracyjne. Długość sznurów dekoracyjnych wynosi 480 mm w przypadku spodni w rozmiarze 8 i 530 mm w przypadku spodni w rozmiarze 6. Do produktu dołączono dwustronną tekturową etykietę w kształcie motyla z serduszkami z nadrukowanymi: logiem producenta w formie stylizowanego napisu „TYK”, napisem określającym model produktu „Best Girl”, znakiem towarowym producenta „Q-207”, numerem rozmiaru i piktogramami dot. sposobów konserwacji. Ponadto do spodni dołączono wszywki materiałowe zawierające informacje takie jak: logo producenta „TYK”, rozmiar , skład surowcowy, piktogramy informujące o sposobach konserwacji produktu, oznaczenie kraju producenta „MADE IN P.R.C”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
TYK
InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.), w przypadku spodni niewprowadzonych na rynek - nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez te produkty, a w przypadku spodni wprowadzonych na rynek – nakazał ostrzeżenie konsumentów o stwarzanym przez nie zagrożeniu w dwóch kolejnych wydaniach dziennika o zasięgu ogólnopolskim.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
brak
Nr identyfikacyjny:
2735
Data wpisu:
2014-12-31
Nazwa:
Spodnie dresowe n-feel (art. BF-2404)
Model:
art. BF-2404
Opis:
Spodnie dresowe n-feel (art. BF-2404, rozmiary: 134/140 cm, 140/146 cm, 146/152 cm oraz 158/164 cm) występują w różnych wersjach kolorystycznych i przeznaczone są dla starszych dzieci i młodzieży. W świetle pkt 2.2 normy PN – EN 14682 : 2009 „Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej – Sznury i sznurki ściągające w odzieży dziecięcej. Specyfikacja”, dziecko starsze i młodzież to osoba w wieku od 7 lat do 14 roku życia (to jest do 13 lat i 11 miesięcy), co uwzględnia wszystkich chłopców o wzroście od 134 cm do 182 cm i dziewczęta od 134 cm do 176 cm. Na lewej stronie nogawki spodni umieszczono emblemat z napisem „NEWFEEL”. W pasie spodni została wszyta gumka ze swobodnie zwisającymi końcami sznurków ściągających. Końce sznurków ściągających zostały zabezpieczone przed strzępieniem poprzez zgrzanie termiczne. Po bokach spodni znajdują się dwie kieszenie.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Uduszenie, Inne, Złamanie kończyny, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w przypadku produktów, które zostały wprowadzone na rynek, nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5903876764562
Nr identyfikacyjny:
2736
Data wpisu:
2014-12-31
Nazwa:
płytka wzmacniacza
Model:
SWA-6000/6T
Opis:
płytka wzmacniacza SWA-6000/6T
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 i art. 15 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE oraz niedołączenie informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 2 oraz art. 206 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 243) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2737
Data wpisu:
2014-12-31
Nazwa:
zestaw szerokopasmowy antena biała electronics
Model:
Nie dotyczy
Opis:
zestaw szerokopasmowy antena biała electronics, oznaczona na fakturze jako: "Zestaw szerokopasmowy anw. biała"
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust 1 i art. 15 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na brak nazwy, oznaczenia partii oraz numeru seryjnego lub innych informacji pozwalających na identyfikację aparatury oraz niedołączenie informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 2 oraz art. 206 ust. 1ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 243) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
7540012950236
Nr identyfikacyjny:
2738
Data wpisu:
2014-12-31
Nazwa:
zabawka - Walkie Talkie Ji Yuan
Model:
NO.7732AB
Opis:
Zestaw dwóch walkie - talkie w kolorze limonkowym z zielonym wzorem i czarnymi antenami. Na spodzie klips mocujący w kolorze niebieskim.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego oraz brak informacji o częstotliwości pracy wyrobu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 243) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2828011411954
Nr identyfikacyjny:
2739
Data wpisu:
2014-12-31
Nazwa:
zabawka - samochodzik Radio Control STUNT CAR
Model:
ADX AO DI XIN NO.8099
Opis:
Zabawka w kolorze niebieskim i żółtym, koła przezroczyste, sterowanie bezprzewodowe.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego oraz brak oznakowania CE na wyrobie i brak dokumentacji towarzyszącej.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 243) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5906729614793
Nr identyfikacyjny:
2730
Data wpisu:
2014-12-18
Nazwa:
router bezprzewodowy Pentagram
Model:
CERBERUS P 6342
Opis:
router bezprzewodowy w kolorze czarnym
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 20 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 3, art. 20 ust. 2 pkt 3, art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na oznakowanie CE niezgodne ze wzorem, brak oznakowania CE w instrukcji, brak deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego oraz brak informacji identyfikujacych kraj lub obszar geograficzny na którym wyrób może być wykorzystywany.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901436759546
Nr identyfikacyjny:
2731
Data wpisu:
2014-12-18
Nazwa:
zasilacz INTEX
Model:
KOM0108
Opis:
zasilacz do laptopów
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 14 ust 4 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na oznakowanie CE niezgodne ze wzorem.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902020020295
Nr identyfikacyjny:
2732
Data wpisu:
2014-12-18
Nazwa:
modem USB 3G KIANO
Model:
Q6280
Opis:
modem USB 3G KIANO w kolorze białym
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE na wyrobie oraz brak deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901436757184
Nr identyfikacyjny:
2733
Data wpisu:
2014-12-18
Nazwa:
antena Cabletech
Model:
ANT0517
Opis:
wewnętrzna antena cyfrowa ze wzmacniaczem
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 14 ust 4 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na oznakowanie CE niezgodne ze wzorem.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901436769293
Nr identyfikacyjny:
2734
Data wpisu:
2014-12-18
Nazwa:
wzmacniacz ANPREL
Model:
WRS-2011/K
Opis:
wzmacniacz - rozdzielacz sygnału na 3 odbiorniki TV
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 14 ust 4 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na oznakowanie CE niezgodne ze wzorem.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5903876764562
Nr identyfikacyjny:
2741
Data wpisu:
2014-12-31
Nazwa:
płytka wzmacniacza ANPREI
Model:
SWA-2000/4T
Opis:
płytka wzmacniacza SWA-2000/4T ANPREI
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 i art. 15 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE oraz niedołączenie informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 2 oraz art. 206 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 243) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2740
Data wpisu:
2014-12-31
Nazwa:
zaprawa murarska
Model:
Baumit Planofix W
Opis:
zaprawa murarska Baumit Planofix W - partia 10 worków po 25 kg, wyprodukowana w kwietniu i maju 2014 r.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz art. 8 i 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4.4.2011, s. 5) z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi oraz niepełną informację dołączoną do wyrobu.Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zakazano obrotu partią wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6925368590809
Nr identyfikacyjny:
2728
Data wpisu:
2014-12-01
Nazwa:
zabawka - Pchacz
Model:
# 536859
Opis:
Zabawka do popychania w kształcie motyla z kolorowego tworzywa sztucznego. Korpus, uchwyt, łącznik oraz drążek wymagają połączenia ze sobą. Zabawka posiada dwa koła na metalowym pręcie. Skrzydła poruszają się w trakcie jazdy dzięki połączeniu ich z kołami za pomocą podłużnych plastikowych łączników przymocowanych do kół za pomocą plastikowych bolców. W skrzydłach osadzone luźno cztery kule z elementami grzechoczącymi. Naklejone papierowe oczy z folią z tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
Huali Toys Factory, Add. Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, China
Uduszenie, "Wyrób niezgodny z § 8 ust. 7 Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt 1.4.2, pkt 1.4.3 i pkt 1.5 ww. załącznika Nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do ww. rozporządzenia, z uwagi na umieszczenie ostrzeżenia graficznego i słownego dotyczącego wieku (0-3) sprzecznego z przewidywanym użytkowaniem zabawki, z uwagi na odłączenie od zabawki w wyniku badania wytrzymałości na rozciąganie kuli, przechodzącej całkowicie przez wzornik E, z uwagi na obecność małego elementu (plastikowy łącznik) oraz odłączenie się małych elementów w wyniku badania wytrzymałości na rozciąganie (plastikowy łącznik, bolec) oraz wytrzymałości udarnościowej (plastikowe odłamki, elementy grzechoczące) oraz z uwagi na zaniżoną grubość folii opakowania.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie z obrotu oraz odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.