Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 9/2014


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5904265191099
Nr identyfikacyjny:
2703
Data wpisu:
2014-09-03
Nazwa:
sterowany radiowo samochód
Model:
FDS 105
Opis:
sterowany radiowo samochód HENG CHENG TOYS FACTORY
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w art. 153 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyje (t.j. Dz. U. Nr 171 poz. 1800, ze zm.) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych w ładowarkach akumulatorowych. Ponadto wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak kopii deklaracji zgodności oraz brak oznakowania CE.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104.1 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobów z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2704
Data wpisu:
2014-09-03
Nazwa:
AP repeater WiFi
Model:
WL 1369
Opis:
AP repeater WiFi, model WL 1369
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w art. 153 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyje (t.j. Dz. U. Nr 171 poz. 1800, ze zm.) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych., Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 i 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego brak oznakowania CE na instrukcji, a także art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15.10.2004 r. w sprawie sposobu i wzoru oznakowania znakiem ostrzegawczym murządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 2 (Dz. U. Nr 232, poz. 2335) z uwagi na brak oznakowania znakiem ostrzegawczym klasy 2.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104.1 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2705
Data wpisu:
2014-09-03
Nazwa:
zasilacz dedykowany do laptopa Quer
Model:
KOM0370
Opis:
zasilacz dedykowany do laptopa Quer model KOM0370
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w art. 153 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyje (t.j. Dz. U. Nr 171 poz. 1800, ze zm.) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104.1 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobów z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2706
Data wpisu:
2014-09-03
Nazwa:
zasilacz dedykowany do laptopa Quer
Model:
KOM0201
Opis:
zasilacz dedykowany do laptopa Quer model KOM0201
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w art. 153 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyje (t.j. Dz. U. Nr 171 poz. 1800, ze zm.) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104.1 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobów z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907700665438
Nr identyfikacyjny:
2707
Data wpisu:
2014-09-03
Nazwa:
sterowany radiowo samochód
Model:
AUDI Q7
Opis:
sterowany radiowo samochód JING WEI TOYS FTY
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w art. 153 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyje (t.j. Dz. U. Nr 171 poz. 1800, ze zm.) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych w ładowarkach akumulatorowych. Ponadto wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 oraz art. 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na nieprawidłową treść oświadczenia ogólnego dołączonego do wyrobu oraz brak oznakowania CE na dołączonej instrukcji.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104.1 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobów z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
kod EAN 5907587737532
Nr identyfikacyjny:
2708
Data wpisu:
2014-09-05
Nazwa:
Dekoracyjna lampa naftowa Decorative & Functional typ Ln 02
Model:
typ Ln 02
Opis:
Lampa z metalowym korpusem i wspornikiem z tarczą oraz szklaną osłonę knota miała wysokość 250 mm i średnicę podstawy 85 mm, natomiast szklana osłona knota miała wysokość 160 mm i średnicę podstawy 85 mm. Knot jej miał szerokość 20 mm. Lampa składała się z podstawy, w której znajdował się zbiornik na paliwo olejowe, ruchomego wspornika mocowanego w dolnej części do lampy do podstawy z płaskownikiem o szerokości 25 mm, długości 250 mm zamocowanego na stałe do wspornika pod kątem prostym. Na płaskowniku umieszczona była tarcza z metalu o średnicy 135 mm, której ruch w dół lub w górę ograniczono ogranicznikiem na płaskowniku w odległości 85 mm od jego dolnej części. W górnej części płaskownika znajdował się otwór umożliwiający zawieszenie lampy. Tarcza miała odgięty pod kątem prostym do wewnątrz brzeg o szerokości 10 mm, w którym symetrycznie w górnej i dolnej części znajdowały się dwa podłużne otwory umożliwiające założenie tarczy na płaskownik przymocowany do wspornika umieszczonego na podstawie lampy w dolnej części. Gwintowany wlew paliwa znajdował się w podstawie lampy, która służyła jako zbiornik paliwa. Do wlewu paliwa wkręcało się żarnik o średnicy 80 mm z otworami. W środku żarnika umieszczono knot, a na jego bokach były cztery uchwyty umożliwiające osadzenie szklanej osłony knota wewnątrz żarnika. Żarnik z knotem osłonięty był zdejmowaną obudową szklaną w kształcie cylindra o różnej średnicy. Długość knota regulowana była przy pomocy pokrętła umieszczonego w żarniku w dolnej części z boku. Lampa zapakowana była w tekturowe pudełko, na którym znajdują się następujące informacje: „Ln 02 Lampa Naftowa, importer: TOM Tomasz Byzdra, ul. Domagalskiego 7, Radom, tel. 048 365 13 79, www.tomradom.pl, kod EAN 5907587737532, Decorative & Functional, Classic Kerosene Lamp, Art. No. L 888AB, Modern Collection “.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
HEFEI SUPER TRADE co, Ltd
Poparzenie, ZatruciePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt poprzez wycofanie z rynku lamp, które nie spełniały wymagań bezpieczeństwa
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
kod EAN 5907587737549
Nr identyfikacyjny:
2709
Data wpisu:
2014-09-05
Nazwa:
Dekoracyjna lampa naftowa Decorative & Functional typ Ln 03
Model:
typ Ln 03
Opis:
Lampa miała szklany korpus w kształcie kuli w opalizującym kolorze. Wysokość lampy to 110 podstawy, zaś średnic jej podstawy to 55 mm. Lampa składała się z podstawy, w której znajdował się zbiornik na paliwo olejowe. Gwintowany wlew paliwa znajdował się w centralnej górnej części podstawy lampy. Do wlewu paliwa wkręcało się żarnik o średnicy 35 mm, w środku którego umieszczony był knot. Dookoła żarnika znajdowało się dwanaście uchwytów umożliwiających osadzenie osłony szklanej knota wewnątrz żarnika. Żarnik z knotem osłonięty był zdejmowaną obudową szklaną w kształcie cylindra o różnej średnicy. W żarniku znajdował się knot, którego długość regulowana była przy pomocy pokrętła umieszczonego w żarniku w dolnej części z boku. Lampa zapakowana była w tekturowe pudełko, na którym znajdowały się następujące informacje: „Ln 03 Lampa Naftowa, importer: TOM Tomasz Byzdra, ul. Domagalskiego 7, Radom, tel. 048 365 13 79, www.tomradom.pl, kod EAN 5907587737549, Decorative & Functional, Classic Kerosene Lamp, Art. No.L222W”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
HEFEI SUPER TRADE co, Ltd
Poparzenie, ZatruciePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt poprzez wycofanie z rynku lamp, które nie spełniały wymagań bezpieczeństwa
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
kod EAN 5907587737570
Nr identyfikacyjny:
2710
Data wpisu:
2014-09-05
Nazwa:
Dekoracyjna lampa naftowa Decorative & Functional typ Ln 06
Model:
typ Ln 06
Opis:
Dekoracyjna lampa naftowa Decorative & Functional typ Ln 06 miała szklany korpus w kształcie kuli w bezbarwnym kolorze z rączką na boku. Wysokość lampy to 290 mm, średnica podstawy - 90 mm, natomiast wysokość szklanej osłony knota wynosiła 190 mm. Dołączony do lampy knot miał szerokość 15 mm. Lampa składała się z podstawy, w której znajdował się zbiornik na paliwo olejowe. Gwintowany wlew paliwa znajdował się w centralnej górnej części podstawy lampy. Do wlewu paliwa wkręcało się żarnik o średnicy 35 mm, w środku którego umieszczony był knot. Dookoła żarnika znajdowały się cztery uchwyty umożliwiające osadzenie osłony szklanej knota wewnątrz żarnika. Żarnik z knotem osłonięty był zdejmowaną obudową szklaną w kształcie cylindra o różnej średnicy. W żarniku znajdował się knot, którego długość regulowana była przy pomocy pokrętła umieszczonego w żarniku w dolnej części z boku. Lampa zapakowana była w tekturowe pudełko, na którym znajdowały się następujące informacje: „Ln 06 Lampa Naftowa, importer: TOM Tomasz Byzdra, ul. Domagalskiego 7, Radom, tel. 048 365 13 79, www.tomradom.pl, kod EAN 5907587737570, Decorative & Functional, Classic Kerosene Lamp, Art. No. KL-12”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
HEFEI SUPER TRADE co, Ltd
Poparzenie, ZatruciePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt poprzez wycofanie z rynku lamp, które nie spełniały wymagań bezpieczeństwa
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2712
Data wpisu:
2014-09-12
Nazwa:
wzmacniacz GSM
Model:
400 Turbo
Opis:
wzmacniacz GSM model 400 Turbo
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) w zakresie tłumienia intermodulacji.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, art. 41c ust. 8 i art. 41c ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał przedsiębiorcy AKTYWATOR Jacek Zdanowicz wycofanie wyrobów z obrotu (decyzja nr OWA-WKR-80-52/13(35),