Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 7/2014


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
5903874875871
Nr identyfikacyjny:
2672
Data wpisu:
2014-07-09
Nazwa:
Próbnik fazy TP-S ZEXT
Model:

Opis:
Produkt składa się z: rękojeści (uchwytu) z przezroczystego tworzywa sztucznego w kolorze żółtym, kołka stykowego ukształtowanego na końcu w formie wkrętaka, ogranicznika uchwytu, elektrody dotykowej oraz metalowego wieszaka. Na rękojeści próbnika fazy wytłoczono znamionowy zakres napięcia „100-500V”. Do produktu przymocowano etykietę w postaci nalepki, zawierającą m.in. następujące informacje: nazwę produktu „Próbnik fazy TP-S”, znamionowy zakres napięcia „Max: 250V”, dane przedsiębiorcy „Zext sp. z o.o., 05-070 Sulejówek, ul. Asfaltowa 22, tel./fax 022 783 39 52, waw@zext.com.pl, www.zext.com.pl” oraz kod kreskowy 5903874875871. Produkt jest umieszczony w opakowaniu zbiorczym, na którym powtórzono nazwę produktu, dane ww. przedsiębiorcy oraz kod kreskowy.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądemPrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniach stwarzanych przez produkt.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5410329350574
Nr identyfikacyjny:
2673
Data wpisu:
2014-07-14
Nazwa:
radio CB Unimax
Model:
CB 5288
Opis:
Radio CB, 40 kanałów, AM/FM, 4W, 12V
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak deklaracji zgodności oraz oznakowanie CE niezgodne ze wzorem.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.082002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobów z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907604131862
Nr identyfikacyjny:
2674
Data wpisu:
2014-07-14
Nazwa:
tablet Lark
Model:
FreeMe 70.65
Opis:
Tablet 7``, 1.2 GHz, 4 GB, RAM 512 MB
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 17 oraz art. 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności oraz oznakowania CE niezgodne ze wzorem. Ponadto wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 154 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) z uwagi na brak znaku ostrzegawczego dla urządzeń radiowych klasy 2.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.082002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobów z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
5907377223481
Nr identyfikacyjny:
2675
Data wpisu:
2014-07-15
Nazwa:
Hulajnoga Dragon
Model:

Opis:
Hulajnoga Dragon jest wykonana z aluminium i stali, składa się z dwóch jednokołowych osi połączonych pomostem oraz kierownicy i jest przeznaczona dla użytkowników o masie ciała od 35 do 100 kg. Do hulajnogi dołączono instrukcję zawierającą m.in. nazwę produktu, firmę i adres importera, opis produktu, dane techniczne, ostrzeżenia dotyczące użytkowania produktu oraz informacje o sposobie konserwacji. Ponadto do hulajnogi dołączono informacje m.in.: o zakazie i skutkach modyfikacji, sprawdzaniu układu kierowania, ograniczeniach w użytkowaniu związanych z ruchem drogowym oraz porady dotyczące przygotowania do użytkowania, jazdy po zmroku, używania sprzętu ochronnego oraz opis poprawnych technik hamowania. Opakowanie hulajnogi stanowi kartonowe pudełko, na którym umieszczono m.in.: Hulajnoga Dragon, Victoria Sp. z o.o., ul. Magnacka 15, 80-180 Kowale k. Gdańska, informację o dopuszczalnej masie użytkownika: Od 35 do 100 kg, kraj pochodzenia: Chiny, kod EAN: 5907377223481 oraz numer normy: PN-EN 14619:2005.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Złamanie kończynyPrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
5907776911217
Nr identyfikacyjny:
2676
Data wpisu:
2014-07-21
Nazwa:
Drabina drewniana rozstawna 2x3
Model:

Opis:
Drabina drewniana rozstawna 2x3 posiada dwustronne wejście z odpowiednio 3 szczeblami po każdej ze stron. Szczeble są zaczopowane (złącza nieprzechodzące) i trwale sklejone w gniazdach podłużnic. Zakończenie bocznic jest sfazowane (ścięte pod kątem). Zawiasy przymocowane są do podłużnic w górnych częściach drabin za pomocą śrub z nakrętkami samokontrującymi. Dodatkowo, w drabinach dwa szczeble wzmocniono metalowymi gwintowanymi prętami, skręconymi na końcach nakrętkami. Zabezpieczenie rozstawu nóg drabin stanowią dwa łańcuchy zamocowane do podłużnic za pomocą śrub z nakrętkami. Na podłużnicach zamocowano etykietę zawierającą m.in. nazwę i adres producenta, nazwę i typ drabiny, jej wysokość i wagę, numer normy „PN-EN 131”, piktogramy ostrzegawcze i informacyjne związane ze stosowaniem produktu oraz kalendarzyk z zaznaczonymi datami (w przypadku drabin drewnianych rozstawnych 2x3 „05.2013”), Do drabin, dołączone są instrukcje użytkowania w języku polskim.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
„WOODLAND s. c. J&P Szwarkowscy 33 - 330 Grybów, ul. Spokojna 8”
Inne, Złamanie kończyny, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust.4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
5907776911224
Nr identyfikacyjny:
2677
Data wpisu:
2014-07-21
Nazwa:
Drabina drewniana rozstawna 2x4
Model:

Opis:
Drabina drewniana rozstawna 2x4 posiada dwustronne wejście z odpowiednio 4 szczeblami po każdej ze stron. Szczeble są zaczopowane (złącza nieprzechodzące) i trwale sklejone w gniazdach podłużnic. Zakończenie bocznic jest sfazowane (ścięte pod kątem). Zawiasy przymocowane są do podłużnic w górnych częściach drabin za pomocą śrub z nakrętkami samokontrującymi. Dodatkowo, w drabinach dwa szczeble wzmocniono metalowymi gwintowanymi prętami, skręconymi na końcach nakrętkami. Zabezpieczenie rozstawu nóg drabin stanowią dwa łańcuchy zamocowane do podłużnic za pomocą śrub z nakrętkami. Na podłużnicach zamocowano etykietę zawierającą m.in. nazwę i adres producenta, nazwę i typ drabiny, jej wysokość i wagę, numer normy „PN-EN 131”, piktogramy ostrzegawcze i informacyjne związane ze stosowaniem produktu oraz kalendarzyk z zaznaczonymi datami (w przypadku drabin drewnianych rozstawnych 2x4 „05.2013”), Do drabin, dołączone są instrukcje użytkowania w języku polskim.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
„WOODLAND s. c. J&P Szwarkowscy 33 - 330 Grybów, ul. Spokojna 8”
Inne, Złamanie kończyny, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust.4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2678
Data wpisu:
2014-07-21
Nazwa:
Drabina drewniana rozstawna 2x7
Model:

Opis:
Drabina drewniana rozstawna 2x7 posiada dwustronne wejście z odpowiednio 7 szczeblami po każdej ze stron. Szczeble są zaczopowane (złącza nieprzechodzące) i trwale sklejone w gniazdach podłużnic. Zakończenie bocznic jest sfazowane (ścięte pod kątem). Zawiasy przymocowane są do podłużnic w górnych częściach drabin za pomocą śrub z nakrętkami samokontrującymi. Dodatkowo, w drabinach dwa szczeble wzmocniono metalowymi gwintowanymi prętami, skręconymi na końcach nakrętkami. Zabezpieczenie rozstawu nóg drabin stanowią dwa łańcuchy zamocowane do podłużnic za pomocą śrub z nakrętkami. Na podłużnicach zamocowano etykietę zawierającą m.in. nazwę i adres producenta, nazwę i typ drabiny, jej wysokość i wagę, numer normy „PN-EN 131”, piktogramy ostrzegawcze i informacyjne związane ze stosowaniem produktu oraz kalendarzyk z zaznaczonymi datami (w przypadku drabin drewnianych rozstawnych 2x7 „04.2013”), Do drabin, dołączone są instrukcje użytkowania w języku polskim.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
„WOODLAND s. c. J&P Szwarkowscy 33 - 330 Grybów, ul. Spokojna 8”
Inne, Złamanie kończyny, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust.4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2679
Data wpisu:
2014-07-21
Nazwa:
Drabina drewniana rozstawna 2x8
Model:

Opis:
Drabina drewniana rozstawna 2x8 posiada dwustronne wejście z odpowiednio 8 szczeblami po każdej ze stron. Szczeble są zaczopowane (złącza nieprzechodzące) i trwale sklejone w gniazdach podłużnic. Zakończenie bocznic jest sfazowane (ścięte pod kątem). Zawiasy przymocowane są do podłużnic w górnych częściach drabin za pomocą śrub z nakrętkami samokontrującymi. Dodatkowo, w drabinach dwa szczeble wzmocniono metalowymi gwintowanymi prętami, skręconymi na końcach nakrętkami. Zabezpieczenie rozstawu nóg drabin stanowią dwa łańcuchy zamocowane do podłużnic za pomocą śrub z nakrętkami. Na podłużnicach zamocowano etykietę zawierającą m.in. nazwę i adres producenta, nazwę i typ drabiny, jej wysokość i wagę, numer normy „PN-EN 131”, piktogramy ostrzegawcze i informacyjne związane ze stosowaniem produktu oraz kalendarzyk z zaznaczonymi datami (w przypadku drabin drewnianych rozstawnych 2x8 „04.2013”), Do drabin, dołączone są instrukcje użytkowania w języku polskim.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
„WOODLAND s. c. J&P Szwarkowscy 33 - 330 Grybów, ul. Spokojna 8”
Inne, Złamanie kończyny, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust.4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
5907776911163
Nr identyfikacyjny:
2680
Data wpisu:
2014-07-21
Nazwa:
Drabina drewniana rozstawna 2x5
Model:

Opis:
Drabina drewniana rozstawna 2x5 posiada dwustronne wejście z odpowiednio 5 szczeblami po każdej ze stron. Szczeble są zaczopowane (złącza nieprzechodzące) i trwale sklejone w gniazdach podłużnic. Zakończenie bocznic jest sfazowane (ścięte pod kątem). Zawiasy przymocowane są do podłużnic w górnych częściach drabin za pomocą śrub z nakrętkami samokontrującymi. Dodatkowo, w drabinach dwa szczeble wzmocniono metalowymi gwintowanymi prętami, skręconymi na końcach nakrętkami. Zabezpieczenie rozstawu nóg drabin stanowią dwa łańcuchy zamocowane do podłużnic za pomocą śrub z nakrętkami. Na podłużnicach zamocowano etykietę zawierającą m.in. nazwę i adres producenta, nazwę i typ drabiny, jej wysokość i wagę, numer normy „PN-EN 131”, piktogramy ostrzegawcze i informacyjne związane ze stosowaniem produktu oraz kalendarzyk z zaznaczonymi datami (w przypadku drabin drewnianych rozstawnych 2x5 „04.2013”), Do drabin, dołączone są instrukcje użytkowania w języku polskim.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
„WOODLAND s. c. J&P Szwarkowscy 33 - 330 Grybów, ul. Spokojna 8
Inne, Złamanie kończyny, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust.4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2681
Data wpisu:
2014-07-21
Nazwa:
Drabina drewniana rozstawna 2x6
Model:

Opis:
Drabina drewniana rozstawna 2x6 posiada dwustronne wejście z odpowiednio 6 szczeblami po każdej ze stron. Szczeble są zaczopowane (złącza nieprzechodzące) i trwale sklejone w gniazdach podłużnic. Zakończenie bocznic jest sfazowane (ścięte pod kątem). Zawiasy przymocowane są do podłużnic w górnych częściach drabin za pomocą śrub z nakrętkami samokontrującymi. Dodatkowo, w drabinach dwa szczeble wzmocniono metalowymi gwintowanymi prętami, skręconymi na końcach nakrętkami. Zabezpieczenie rozstawu nóg drabin stanowią dwa łańcuchy zamocowane do podłużnic za pomocą śrub z nakrętkami. Na podłużnicach zamocowano etykietę zawierającą m.in. nazwę i adres producenta, nazwę i typ drabiny, jej wysokość i wagę, numer normy „PN-EN 131”, piktogramy ostrzegawcze i informacyjne związane ze stosowaniem produktu oraz kalendarzyk z zaznaczonymi datami (w przypadku drabin drewnianych rozstawnych 2x6 „04.2013”), Do drabin, dołączone są instrukcje użytkowania w języku polskim.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
„WOODLAND s. c. J&P Szwarkowscy 33 - 330 Grybów, ul. Spokojna 8”
Inne, Złamanie kończyny, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust.4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2682
Data wpisu:
2014-07-24
Nazwa:
Przejście PA-09-WT
Model:
PA-09-WT
Opis:
Produkt jest koloru białego, wyposażony we wtyczkę do gniazda sieciowego stosowanego w Polsce (wtyczka z dwoma okrągłymi kołkami stykowymi) oraz w trójotworowe gniazdo typowe dla wtyczki stosowanej w Wielkiej Brytanii (wtyczka z trzema kołkami stykowymi o przekroju prostokątnym). Dwa otwory gniazda wyposażono w urządzenie zasłaniające - przesłony wykonane z czerwonego tworzywa sztucznego. Bezpośrednio na produkcie umieszczono następujące informacje: „Travel adapter plug with safety shutter”, 10A/16A, 240V, 9625, symbol CE, symbol uziemienia ochronnego oraz symbol selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opakowanie jednostkowe stanowi woreczek foliowy, na którym umieszczono etykietę z informacją „PA-09-WT”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądemPrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2697
Data wpisu:
2014-07-24
Nazwa:
Przejście PA-09-BK
Model:
Przejście PA-09-BK
Opis:
Produkt jest koloru czarnego, wyposażony we wtyczkę do gniazda sieciowego stosowanego w Polsce (wtyczka z dwoma okrągłymi kołkami stykowymi) oraz w trójotworowe gniazdo typowe dla wtyczki stosowanej w Wielkiej Brytanii (wtyczka z trzema kołkami stykowymi o przekroju prostokątnym). Dwa otwory gniazda wyposażono w urządzenie zasłaniające - przesłony wykonane z czerwonego tworzywa sztucznego. Bezpośrednio na produkcie umieszczono następujące informacje: „Travel adapter plug with safety shutter”, 10A/16A, 240V, 9625, symbol CE, symbol uziemienia ochronnego oraz symbol selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opakowanie jednostkowe stanowi woreczek foliowy, na którym umieszczono etykietę z informacją „PA-09-BK”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądemPrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.