Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 6/2014


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5900368696721
Nr identyfikacyjny:
2664
Data wpisu:
2014-06-02
Nazwa:
zabawka - „Układanka”
Model:
art. No. MPA69672
Opis:
Zestaw puzzli piankowych składający się z 36 kwadratowych bloków o wymiarach ok 155 mm x 155 mm i grubości ok 7 mm, w kolorach: żółty, niebieski, zielony, fioletowy, czerwony. W 10 blokach umieszczone są cyfry, natomiast w 26 blokach litery, które można swobodnie wyjąć. Ponadto z bloków z cyframi: 4, 6, 8, 9, 0 oraz literami: A, B, D, O, P, Q, R, można również swobodnie wyjąć środkowe elementy ww. cyfr i liter, które w sposób zamierzony przeznaczone są do usuwania z zabawki bez użycia narzędzia.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
Jinxiangyu Factory Chenghai District Shantou, City, Guangdong, Province
Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454 ze zm.) oraz szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika Nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do ww. rozporządzenia, z uwagi na obecność małych elementów oraz z uwagi na umieszczenie słownego i graficznego ostrzeżenia dotyczącego wieku (0-3) i informacji o szczególnym zagrożeniu, sprzecznych z przewidywanym użytkowaniem zabawki.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2665
Data wpisu:
2014-06-06
Nazwa:
płyty gipsowo-włóknowe
Model:
Fermacell
Opis:
Płyty gipsowo-włóknowe 10x1000x1500 mm
Kraj wytworzenia produktu:
Niemcy
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) z uwagi na podanie przy oznakowaniu CEdwóch ostatnich cyfr roku, w którym umieszczono oznakowanie CE, które nie odpowiadały dacie jego faktycznego umieszczenia oraz z uwagi na niepodanie adresu zakładu produkcyjnego.Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zakazano obrotu partią wyrobu budowlanego.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2666
Data wpisu:
2014-06-06
Nazwa:
piec energooszczędny PROFAR
Model:
Nie dotyczy
Opis:
piec energooszczędny na paliwo stałe
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 1 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.), z uwagi na brak oznakowania CE, ponadto informacja, która powinna towarzyszyć oznakowaniu CE była niekompletna.Na podstawie 30 ust. 2 oraz art. 30 ust. 3 w związku z art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zakazano obrotu partią wyrobu budowlanego.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2667
Data wpisu:
2014-06-11
Nazwa:
Lokalizator GPS
Model:
tracker JP-01K
Opis:
Lokalizator GPS
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak deklaracji zgodności oraz oznakowania CE.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 7 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.082002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w zw. z art. 199 ust. 2 oraz art. 206 ust. 1 ustawy z 16.072004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2668
Data wpisu:
2014-06-11
Nazwa:
Bezprzewodowy podsłuch
Model:
CW-04
Opis:
Bezprzewodowy podsłuch nadajnik + odbiornik UHF Audio Bug
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak deklaracji zgodności oraz oznakowania CE.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 7 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.082002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w zw. z art. 199 ust. 2 oraz art. 206 ust. 1 ustawy z 16.072004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907791536914
Nr identyfikacyjny:
2669
Data wpisu:
2014-06-11
Nazwa:
zabawka - mata piankowa Playme
Model:
Art. nr 0402Z187
Opis:
Zestaw puzzli piankowych składający się z 36 kwadratowych bloków o wymiarach ok. 155 mm x 155 mm i grubości ok. 8 mm, w intensywnych kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym, fioletowym, różowym, pomarańczowym. W 10 blokach umieszczone są cyfry (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) natomiast w 26 blokach litery (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z), które można swobodnie wyjąć.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
Nie dotyczy
Wytwórca spoza UE
HAYSILE INT’L HOLDINGS LTD., B5, 13/F., HANKOW CENTRE, 4A ASHLEY ROAD, TSIM SHA TSIU, KOWLOON, HONG KONG
Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454 ze zm.) oraz w pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” do ww. rozporządzenia, z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeżeń, które są sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki oraz z uwagi na obecność odłączalnych małych elementów, mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części., Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 4 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak na zabawce nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz odkupienie zabawki na żądanie osób, które faktycznie nią władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2670
Data wpisu:
2014-06-11
Nazwa:
latarka akumulatorowa LED „Miner”
Model:
MS-8612
Opis:
Latarka koloru czarno-czerwonego, wykonana z tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności udarowej. Na jednym końcu znajduje się reflektor z zespołem białych diod LED o podwyższonej efektywności świetlnej, na drugim końcu umieszczono wysuwany zespół bolców w formie wtyczki, służący do ładowania akumulatorów znajdujących się wewnątrz korpusu. Na rękojeści latarki znajduje się dwupozycyjny przełącznik włączający 6 lub 12 diod latarki.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
Shantou Miner Lighting Industry Company – Chiny
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1089), z uwagi na brak zabezpieczenia przed dostępem do widocznych nieizolowanych elementów czynnych latarki (kołków wtykowych) podczas ładowania akumulatorów, po podłączeniu wyrobu do gniazda sieciowego, co powoduje niebezpieczeństwo urazu lub innej szkody, mogącej powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5905156001640
Nr identyfikacyjny:
2671
Data wpisu:
2014-06-16
Nazwa:
zabawka - ciuchcia z wagonikami
Model:
WB 12
Opis:
Zestaw składający się z lokomotywy oraz dwóch wagoników. Każdy z pojazdów ma długość ok. 20 cm i został wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego. Koła w zabawce osadzone są na metalowych prętach o średnicy ok. 4 mm.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w w pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), z uwagi na obecność odłączalnego małego elementu, który może zostać połknięty lub przedostać się do dróg oddechowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, odkupienie zabawki na żądanie osób, które faktycznie nią władają oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.