Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 5/2014


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
7460800000205
Nr identyfikacyjny:
2656
Data wpisu:
2014-05-08
Nazwa:
zabawka - pistolet
Model:
AO-305/306B7
Opis:
Pistolet, będący zabawką pociskową ze zmagazynowaną energią, do którego załączono trzy pociski w postaci strzałek wykonanych z pianki. Na końcach pocisków przymocowane są przyssawki stanowiące powierzchnię uderzeniową. W zestawie jest również plastikowa kształtka (do zamontowania na pistolecie), w której można „magazynować” pociski.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
AOEWINI TOYS FACTORY, CHENGHAI DISTICT, SHANTOU, CHINA
Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 oraz w pkt. 1.4.2 Załącznika Nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454, ze zm.), z uwagi na możliwość oddzielenia się przyssawek od pocisków, co stwarza ryzyko uduszenia oraz z uwagi na umieszczenie na opakowaniu ostrzeżenia sprzecznego z przewidywanym użytkowaniem zabawki, gdyż zabawka nie wymaga bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 4 i art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907791529800
Nr identyfikacyjny:
2657
Data wpisu:
2014-05-08
Nazwa:
zabawka - „pchanka drewniana”
Model:
Art. nr YG305C/YG308/307
Opis:
Pchanka z drewna pokrytego kolorową farbą. Posiada korpus w kształcie walca, na którym, za pomocą metalowych osi, osadzono dwie kule służące do toczenia zabawki oraz dwie mniejsze kule, do których, za pomocą sznurków, dołączono po trzy różnokolorowe kulki o mniejszej średnicy. Do zabawki załączono drewniany uchwyt zakończony kulką - przeznaczony do wkręcenia w nagwintowany otwór w korpusie i służący do jej popychania. Poruszaniu zabawki towarzyszy dźwięk wydawany przez uderzające o siebie kulki
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
Sunflower Gifts And Toys Factory, Rm. 101 – 201 Unit One, Baita Residential Area 4-14, Taizhoufu Road Linhai City Zhejiang, ChRL
Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w pkt 1.4.2 Załącznika Nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454, ze zm.), z uwagi na piłeczki zawieszone na sznurkach, które przechodzą przez podstawę wzornika E w taki sposób, że odległość A jest większa niż 30 mm (w czasie badań laboratoryjnych odległość od górnej krawędzi wzornika E do środka piłeczek na sznurkach wyniosła od 64,80 mm do 70,96 mm).Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2010071111015
Nr identyfikacyjny:
2658
Data wpisu:
2014-05-29
Nazwa:
przedłużacz 3 gniazda z uziemieniem, 1,5 m
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Przedłużacz elektryczny, koloru białego, posiadający przewody przyłączeniowe w izolacji PVC zakończone wtyczką wykonaną w I klasie ochronności. Wyrób wyposażono w gniazda przystosowane do podłączenia przyrządów w I klasie ochronności. Przedłużacz jest cechowany parametrami elektrycznymi: 16A, 250V, 3500W. Opakowanie stanowi worek foliowy, do którego przymocowano zszywkami przywieszkę zawierającą nazwę wyrobu, kod EAN, parametry elektryczne, oznakowanie CE oraz dane podmiotu wprowadzającego B.H.C
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1089), z uwagi na zastosowanie w gnieździe połączeń lutowanych oraz z uwagi na to, iż w przypadku poluzowania odciążki, naprężenie połączenia przewodu ochronnego następuje przed wystąpieniem naprężenia połączeń przewodów prądowych, natomiast w przypadku nadmiernego naprężenia przerwa w obwodzie ochronnym następuje wcześniej niż w przewodach prądowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2011072211025
Nr identyfikacyjny:
2659
Data wpisu:
2014-05-29
Nazwa:
przedłużacz 4 gniazda z uziemieniem, 3 m
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Przedłużacz elektryczny, koloru białego, posiadający przewody przyłączeniowe w izolacji PVC zakończone wtyczką wykonaną w I klasie ochronności. Wyrób wyposażono w gniazda przystosowane do podłączenia przyrządów w I klasie ochronności. Przedłużacz jest cechowany parametrami elektrycznymi: 16A, 250V, 3500W. Opakowanie stanowi worek foliowy, do którego przymocowano zszywkami przywieszkę zawierającą nazwę wyrobu, kod EAN, parametry elektryczne, oznakowanie CE oraz dane podmiotu wprowadzającego B.H.C
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1089), z uwagi na zastosowanie w gnieździe połączeń lutowanych oraz z uwagi na to, iż w przypadku poluzowania odciążki, naprężenie połączenia przewodu ochronnego następuje przed wystąpieniem naprężenia połączeń przewodów prądowych, natomiast w przypadku nadmiernego naprężenia przerwa w obwodzie ochronnym następuje wcześniej niż w przewodach prądowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2011072211032
Nr identyfikacyjny:
2660
Data wpisu:
2014-05-29
Nazwa:
przedłużacz 4 gniazda z uziemieniem, 5 m
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Przedłużacz elektryczny, koloru białego, posiadający przewody przyłączeniowe w izolacji PVC zakończone wtyczką wykonaną w I klasie ochronności. Wyrób wyposażono w gniazda przystosowane do podłączenia przyrządów w I klasie ochronności. Przedłużacz jest cechowany parametrami elektrycznymi: 16A, 250V, 3500W. Opakowanie stanowi worek foliowy, do którego przymocowano zszywkami przywieszkę zawierającą nazwę wyrobu, kod EAN, parametry elektryczne, oznakowanie CE oraz dane podmiotu wprowadzającego B.H.C
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1089), z uwagi na zastosowanie w gnieździe połączeń lutowanych oraz z uwagi na to, iż w przypadku poluzowania odciążki, naprężenie połączenia przewodu ochronnego następuje przed wystąpieniem naprężenia połączeń przewodów prądowych, natomiast w przypadku nadmiernego naprężenia przerwa w obwodzie ochronnym następuje wcześniej niż w przewodach prądowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2010071111039
Nr identyfikacyjny:
2661
Data wpisu:
2014-05-29
Nazwa:
przedłużacz 3 gniazda z uziemieniem, 5 m
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Przedłużacz elektryczny, koloru białego, posiadający przewody przyłączeniowe w izolacji PVC zakończone wtyczką wykonaną w I klasie ochronności. Wyrób wyposażono w gniazda przystosowane do podłączenia przyrządów w I klasie ochronności. Przedłużacz jest cechowany parametrami elektrycznymi: 16A, 250V, 3500W. Opakowanie stanowi worek foliowy, do którego przymocowano zszywkami przywieszkę zawierającą nazwę wyrobu, kod EAN, parametry elektryczne, oznakowanie CE oraz dane podmiotu wprowadzającego B.H.C
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1089), z uwagi na zastosowanie w gnieździe połączeń lutowanych oraz z uwagi na to, iż w przypadku poluzowania odciążki, naprężenie połączenia przewodu ochronnego następuje przed wystąpieniem naprężenia połączeń przewodów prądowych, natomiast w przypadku nadmiernego naprężenia przerwa w obwodzie ochronnym następuje wcześniej niż w przewodach prądowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2011072211018
Nr identyfikacyjny:
2662
Data wpisu:
2014-05-29
Nazwa:
przedłużacz 4 gniazda z uziemieniem, 1,5 m
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Przedłużacz elektryczny, koloru białego, posiadający przewody przyłączeniowe w izolacji PVC zakończone wtyczką wykonaną w I klasie ochronności. Wyrób wyposażono w gniazda przystosowane do podłączenia przyrządów w I klasie ochronności. Przedłużacz jest cechowany parametrami elektrycznymi: 16A, 250V, 3500W. Opakowanie stanowi worek foliowy, do którego przymocowano zszywkami przywieszkę zawierającą nazwę wyrobu, kod EAN, parametry elektryczne, oznakowanie CE oraz dane podmiotu wprowadzającego B.H.C
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1089), z uwagi na zastosowanie w gnieździe połączeń lutowanych oraz z uwagi na to, iż w przypadku poluzowania odciążki, naprężenie połączenia przewodu ochronnego następuje przed wystąpieniem naprężenia połączeń przewodów prądowych, natomiast w przypadku nadmiernego naprężenia przerwa w obwodzie ochronnym następuje wcześniej niż w przewodach prądowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6825856192037
Nr identyfikacyjny:
2663
Data wpisu:
2014-05-29
Nazwa:
oprawa oświetleniowa
Model:
Item No: AY203B
Opis:
Oprawa oświetleniowa przenośna. Składa się z dwużyłowego przewodu przyłączeniowego zakończonego płaską, nierozbieralną wtyczką, podstawy, oprawki żarówkowej z gwintem E27, metalowego klosza, rurki łączącej podstawę z kloszem i oprawką żarówkową. W podstawie wykonanej z tworzywa dwupozycyjny łącznik. Przewód przyłączeniowy połączony jest z okablowaniem wewn. oprawy w podstawie. Na podstawie zamieszczono etykietę z oznaczeniem modelu Item No: AY203B oraz kodem kreskowym.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na to, że został zaprojektowany i wyprodukowany w sposób niezapewniający jego zgodności z zasadami ochrony, ponieważ łącznik w podstawie może zostać ręcznie odjęty, przez co jego elementy czynne stają się dostępne. Ponadto brak jest przepustów izolacyjnych w metalowej rurce łączącej podstawę z oprawką żarówkową, zaś wewnątrz przewód w pojedynczej izolacji styka się z metalową rurką, która jest połączona z przewodzącym kloszem oprawy.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.