Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 3/2014


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2648
Data wpisu:
2014-03-21
Nazwa:
zagłuszacz GSM, DCS, UMTS
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Zagłuszacz GSM, DCS, UMTS ukryty w imitacji paczki po papierosach
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 153 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyje (t.j. Dz. U. Nr 171 poz. 1800, ze zm.) z uwagi na to, że samo założenie funkcjonowania takiego urządzenia jest sprzeczne z wymaganiami, które powinno spełniać, aby mogło zostać wprowadzone do obrotu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.082002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w zw. z art. 199 ust. 2 oraz art. 206 ust. 1 ustawy z 16.072004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobów.