Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 2/2014


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2633
Data wpisu:
2014-02-03
Nazwa:
Obuwie dziecięce CLIBEE (art. No K-276)
Model:
art. No K-276
Opis:
Obuwie CLIBEE (art. No K-276) występuje w różnych wersjach kolorystycznych (kolor różowy, brzoskwiniowy, biały). Z przodu każdego bucika przymocowano ozdobę z cienkich paseczków nubuku, na końcach której znajdują się luźne supełki podtrzymujące kolorowe koraliki z tworzywa sztucznego. Przy użyciu niewielkiej siły koraliki dają się ściągnąć z paseczków (bez rozwiązywania supełków). Elementy te mieszczą się w cylindrze do badania małych części. Ponadto, przy użyciu niewielkiej siły można wyciągnąć pojedyncze paseczki nubuku (długości 65 mm) z całości ozdoby. Paseczki również mieszczą się w cylindrze do badania małych części. Wewnątrz każdego buta trwale naniesiono informację o rozmiarze obuwia oraz napis Clibee. Do jednego z butów przymocowana została kartonowa etykieta, na której znajduje się napis „CLIBEE best Wishes for baby”. Na kartonowym opakowaniu obuwia umieszczono następujące dane: „CLIBEE ™ , art. No K-276”.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Uduszenie, UdławienieNa podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK w przypadku egzemplarzy produktów, które nie zostały wprowadzone na rynek nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez te produkty, natomiast w przypadku egzemplarzy produktów wprowadzonych na rynek nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów o stwarzanym przez nie zagrożeniu w formie ogłoszenia zamieszczonego w dzienniku o zasięgu o
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2013012100055
Nr identyfikacyjny:
2646
Data wpisu:
2014-02-24
Nazwa:
zabawka - gitara
Model:
NO-32802
Opis:
Gitary elektryczna o długości ok. 300 mm z twardego niebieskiego i żółtego tworzywa sztucznego. Na gryfie 8 przycisków i przełącznik. Na korpusie imitacja głośnika i różowy element dekoracyjny z postacią „Kaczora Donalda” oraz nutki, kwiatek i gwiazdka. Z tyłu przedział na dwie baterie AA z klapką. W odległości ok. 190 mm przymocowano różowe taśmy szerokości ok. 9 mm i stałym, niezmiennym obwodzie, przeznaczony do noszenia wokół szyi. Pas ten tworzy sztywną pętlę bez funkcji rozłączenia.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeżenia w formie symbolu graficznego , o którym mowa w pkt 2.1 załącznika nr 3 „Wymagania dotyczące instrukcji i ostrzeżeń” ww. rozporządzenia. Ostrzeżenie to jest sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, ponieważ ww. zabawka ze względu na swoją funkcję, cechy i charakterystykę jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy., Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak na zabawkach adresu kontaktowego producenta oraz brak dołączenia do zabawek instrukcji użytkowania dla zabawek bateryjnych.Na podstawie podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4, ust. 7 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901691960022
Nr identyfikacyjny:
2649
Data wpisu:
2014-02-17
Nazwa:
tablet Evoq
Model:
evoPAD 970W
Opis:
Tablet PC z zasilaczem sieciowym
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 153 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyje (t.j. Dz. U. Nr 171 poz. 1800, ze zm.) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w zw. z art. 199 ust. 1a oraz art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz art. 268a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2634
Data wpisu:
2014-02-04
Nazwa:
zasilacz HP
Model:
Z7
Opis:
Zasilacz do laptopów, brak oznakowania na wyrobie typem, modelem lub danymi pozwalającymi na identyfikację. Na opakowaniu podano: "Zasilacz HP 20V 3,25A 7.9*5.5 Model Z7"
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust. 1 i 2, art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak dołączenia informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta, upoważnionego przedstawiciela, brak deklaracji zgodności oraz brak oznakowania wyrobu typem, modelem, numerem seryjnym.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), art. 20 i 21 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetyczne (Dz. u. z 2007 r. Nr 82, poz. 556 z późn.zm.) Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2635
Data wpisu:
2014-02-04
Nazwa:
zasilacz #LEDELL
Model:
PA2450U
Opis:
Zasilacz do laptopów, brak oznakowania typem, modelem lub danymi pozwalającymi na identyfikację. Na opakowaniu podano: "LEDELL Model: PA2450U", "Dell/19,5V 4,62A 90W 7,4*5", na obudowie napis "DELL"
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 16 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak dołączenia informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta, upoważnionego przedstawiciela, brak deklaracji zgodności oraz niedopełnienie obowiązku przechowywania i udostępniania dokumentów zgodności wyrobu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), art. 20 i 21 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetyczne (Dz. u. z 2007 r. Nr 82, poz. 556 z późn.zm.) Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2636
Data wpisu:
2014-02-04
Nazwa:
zasilacz AC Adapter
Model:
PA-1650-02C 239427-001 239704-001
Opis:
Zasilacz do laptopów, na tabliczce znamionowej podano: "zasilacz AC Adapter, PA-1650-02C 239427-001 239704-001, Seria PPP009L", na obudowie napis "Z8"
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust. 2, art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak dołączenia informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta, upoważnionego przedstawiciela i brak deklaracji zgodności.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), art. 20 i 21 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetyczne (Dz. u. z 2007 r. Nr 82, poz. 556 z późn.zm.) Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2637
Data wpisu:
2014-02-04
Nazwa:
zasilacz #LESONY SONY-VAIO
Model:
VGP-AC19V12
Opis:
Zasilacz do laptopów, na tabliczce znamionowej podano: "Replacement AC Adapter Model: VGP-AC19V12", na opakowaniu napis "#LESONY SONY-VAIO 6.5*4.4mm 90W, S 19.5V 4.7A"
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust. 2, art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak dołączenia informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta, upoważnionego przedstawiciela i brak deklaracji zgodności.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.u. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), art. 20 i 21 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. u. z 2007 r. Nr 82, poz. 556 z późn.zm.) Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8712581344436
Nr identyfikacyjny:
2641
Data wpisu:
2014-02-17
Nazwa:
stacja pogodowa z radiobudzikiem Philips
Model:
AJ260
Opis:
stacja pogodowa z radiobudzikiem Philips model AJ260
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.), z uwagi na brak deklaracji zgodności, brak oznakowania CE w instrukcji obsługi, brak informacji o ograniczeniach w użytkowaniu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. u. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907642616833
Nr identyfikacyjny:
2642
Data wpisu:
2014-02-17
Nazwa:
Modem Manta
Model:
MM330
Opis:
HSDPA Modem USB Manta
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.), z uwagi na brak deklaracji zgodności.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2012052570521
Nr identyfikacyjny:
2644
Data wpisu:
2014-02-24
Nazwa:
zabawka - gitara
Model:
REF: 32809
Opis:
Gitara elektryczna długości ok. 300 mm z twardego tworzywa sztucznego w kolorze żółtym i różowym. Na gryfie 8 przycisków oraz przełącznik. Na korpusie stylizowanym na kształt kucyka niebieski element dekoracyjny w kształcie serca, z postacią kucyka oraz kolorowe literki. Z tyłu przedział na dwie baterie AA zamykany klapką. W dwóch punktach gitary – w odległości ok. 190 mm – przymocowano pas z taśmy koloru różowego o szerokości ok. 9 mm. Pas ten tworzy sztywną pętlę i bez funkcji rozłączenia.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeżenia w formie symbolu graficznego, o którym mowa w pkt 2.1 załącznika nr 3 „Wymagania dotyczące instrukcji i ostrzeżeń”. Ostrzeżenie to jest sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, ze względu na funkcję, cechy i charakterystykę zabawki, które wskazują na przeznaczenie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy., Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak na zabawkach adresu kontaktowego producenta oraz brak dołączenia do zabawek instrukcji użytkowania dla zabawek bateryjnych.Na podstawie podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4, ust. 7 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2013012100017
Nr identyfikacyjny:
2645
Data wpisu:
2014-02-24
Nazwa:
zabawka - grzechotka
Model:
NO: 1938
Opis:
Grzechotka o długości całkowitej 210 mm wykonana z twardego tworzywa sztucznego w kolorach: żółtym, różowym, zielonym i czerwonym. Składa się z uchwytu (trzonka) połączonego z obręczą, wewnątrz której umieszczono obrotową ażurową kulę. Po bokach zabawki znajdują się elementy dekoracyjne, tj. 2 postacie zajączków. Wewnątrz ażurowej kuli umieszczono element grzechoczący w postaci kulki zawierającej 2 mniejsze metalowe kuleczki. Na wyrobie wytłoczono: NO: 1938, Made in China.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeżenia w formie symbolu graficznego, o którym mowa w pkt 2.1 załącznika nr 3 „Wymagania dotyczące instrukcji i ostrzeżeń” ww. rozporządzenia. Ostrzeżenie to jest sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, ze względu na funkcję, cechy i charakterystykę zabawki, które świadczą o przeznaczeniu dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy., Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 4 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak na zabawce nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta.Na podstawie podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4, ust. 7 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5900232896791
Nr identyfikacyjny:
2638
Data wpisu:
2014-02-06
Nazwa:
zabawka - mebelki dla lalek
Model:
NGZ 8439651
Opis:
Zestaw składający się z 12 elementów (m.in. szafa, komoda, łóżko, toaletka, wanna) wykonanych z tworzywa sztucznego, w kolorach: zielonym, różowym i fioletowym.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w §§ 5 ust. 4, § 8 ust. 5 i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454), z uwagi na brak na wyrobie adresu producenta, słowa „Ostrzeżenie” lub „Ostrzeżenia” przed treścią podanego ostrzeżenia oraz ze względu na umieszczenie ostrzeżenia, sprzecznego z przewidywanym użytkowaniem zabawki.Na podstawie podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5900232894431
Nr identyfikacyjny:
2639
Data wpisu:
2014-02-06
Nazwa:
zabawka - zestaw lekarz
Model:
NGZ3954663
Opis:
Zabawka składająca się z 12 elementów wykonanych z tworzywa sztucznego, tj.: mikroskop, stetoskop, ciśnieniomierz, strzykawka, nożyczki, termometr, szczypce, skalpel, lusterko, tacka, maska tlenowa. Na niektórych elementach zestawu umieszczono samoprzylepne naklejki.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w §§ 5 ust. 4, § 8 ust. 5 i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454), z uwagi na brak na wyrobie adresu producenta, słowa „Ostrzeżenie” lub „Ostrzeżenia” przed treścią podanego ostrzeżenia oraz ze względu na umieszczenie ostrzeżenia, sprzecznego z przewidywanym użytkowaniem zabawki.Na podstawie podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu.