Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 1/2014


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2626
Data wpisu:
2014-01-08
Nazwa:
Nóż bijakowy do ręcznych kos do zarośli Brogitalia Brogio 2
Model:

Opis:
Produkt składa się z metalowej głowicy, do której przymocowano za pomocą systemu mocującego dwa metalowe łańcuchy, złożone z siedmiu spiekanych ogniw (element tnący stanowią zamocowane do głowicy łańcuchy). Bezpośrednio na nożu bijakowym umieszczono następujące informacje: „BROGIO”, „Made In Italy”, „BREV.N.0001344634” oraz oznakowanie CE. Produkt jest oferowany w jednostkowym opakowaniu kartonowym, na którym widnieją m.in. dane włoskiego przedsiębiorcy (Brogi L., Castelfranco di Sopra, Arezzo, Italia, e-mail: info@brogio.com, www.brogio.com). Do produktu dołączona jest podkładka dystansowa oraz instrukcja użytkowania w językach obcych.
Kraj wytworzenia produktu:
Włochy
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Urazy wewnętrzne ciała człowieka, InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2627
Data wpisu:
2014-01-08
Nazwa:
Nóż bijakowy do ręcznych kos do zarośli Brogitalia Brogio 4
Model:

Opis:
Produkt składa się z metalowej głowicy, do której przymocowano za pomocą śrub cztery metalowe łańcuchy, złożone z siedmiu spiekanych ogniw (element tnący stanowią zamocowane do głowicy łańcuchy). Bezpośrednio na nożu bijakowym umieszczono następujące informacje: „BROGIO”, „Made In Italy”, „BREV.N.0001344634” oraz oznakowanie CE. Produkt jest oferowany w jednostkowym opakowaniu kartonowym, na którym widnieją m.in. dane włoskiego przedsiębiorcy (Brogi L., Castelfranco di Sopra, Arezzo, Italia, e-mail: info@brogio.com, www.brogio.com). Do produktu dołączona jest podkładka dystansowa oraz instrukcja użytkowania w językach obcych.
Kraj wytworzenia produktu:
Włochy
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Urazy wewnętrzne ciała człowieka, InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2628
Data wpisu:
2014-01-08
Nazwa:
Nóż bijakowy do ręcznych kos do zarośli Brogitalia Brogio 5
Model:

Opis:
Produkt składa się z metalowej głowicy, do której przymocowano za pomocą śrub dwa metalowe łańcuchy, złożone z pięciu ogniw. Ostatnie ogniwo łańcucha stanowi stalowa płytka ostro zakończona na krawędziach (element tnący stanowią zamocowane do głowicy łańcuchy z ww. płytkami). Bezpośrednio na nożu bijakowym umieszczono następujące informacje: „BROGIO”, „Made In Italy”, „BREV.N.0001344634” oraz oznakowanie CE. Produkt jest oferowany w jednostkowym opakowaniu kartonowym, na którym widnieją m.in. dane włoskiego przedsiębiorcy (Brogi L., Castelfranco di Sopra, Arezzo, Italia, e-mail: info@brogio.com, www.brogio.com). Do produktu dołączona jest podkładka dystansowa oraz instrukcja użytkowania w językach obcych.
Kraj wytworzenia produktu:
Włochy
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Urazy wewnętrzne ciała człowieka, InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
7406745490628
Nr identyfikacyjny:
2630
Data wpisu:
2014-01-10
Nazwa:
zabawka - pistolet
Model:
054-6
Opis:
Pistolet wykonany z twardego tworzywa sztucznego w kolorze żółto-pomarańczowym. W zestawie znajduje się osiem sztuk nabojów z gąbczastego materiału o zakończeniu wykonanym w formie gumowych przyssawek (4 szt.) i półkolistych nakładek z twardego tworzywa sztucznego (4 szt.). Pociski umieszcza się w magazynku pistoletu znajdującego się bezpośrednio pod lufą.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454, ze zm.) oraz w pkt 1.4.2 załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do rozporządzenia, z uwagi na możliwość odłączenia od strzałek przyssawek, co stwarza ryzyko uduszenia użytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych.Na podstawie podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
746745005150
Nr identyfikacyjny:
2631
Data wpisu:
2014-01-10
Nazwa:
zabawka - hulajnoga
Model:
92-0515
Opis:
Hulajnoga w kolorze niebieskim, wyposażona w trzy koła z tworzywa sztucznego. W bokach pomostu umieszczono zasilane trzema wymiennymi bateriami typu AA diody, które świecą podczas jazdy. W spodniej części znajduje się przedział na baterie, głośnik oraz wyłącznik. Przy kierownicy przymocowano za pomocą śruby koszyk z tworzywa sztucznego. Rękojeści zabezpieczone zostały nakładkami z tworzywa, ozdobione dodatkowo wstążkami. Zabawka nie posiada układu hamulcowego.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Urazy wewnętrzne ciała człowieka, Udławienie, Uduszenie, Zatrucie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2003 r., Nr 210, poz. 2045, z późn. zm.), z uwagi na niedołączenie do zabawki instrukcji obsługi dotyczącej wymiany baterii, co ma wpływ na bezpieczne użytkowanie zabawki.Na podstawie podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.