Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 6/2013


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1582
Data wpisu:
2013-06-26
Nazwa:
cement portlandzki CEM I 32,5 R
Model:
Nie dotyczy
Opis:
cement portlandzki CEM I 32,5 R w workach 25 kg (partia 287 sztuk)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Zatrucie, Wyrób nie spełnia wymogów § 12 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) z uwagi na brak dwoch ostatnich cyfr roku, w którym umieszczono na wyrobie oznakowanie CE oraz brak informacji o 6-wartościowym chromie w ostrzeżeniu o zagrożeniach.Na podstawie art. 11 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), nakazano producentowi wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247883888
Nr identyfikacyjny:
1576
Data wpisu:
2013-06-06
Nazwa:
zabawka - królik
Model:
REF: 8388
Opis:
Zabawka miękka wypchana – króliczek (wysokości ok. 310 mm), pokryta kolorowym materiałem włókienniczym z okrywą runową i zdejmowanym szaliczkiem. Oczka (średnica ok. 16 mm) i nosek (największy wymiar ok. 20 mm) wykonano z twardego tworzywa sztucznego. Zabawka w uszach posiada wkładki z elastycznego tworzywa, a po naciśnięciu wydaje dźwięki.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454), a także niezgodnej z pkt. 1.4.2. i 1.4.3. Załącznika Nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” do ww. rozporządzenia, z uwagi na pojawienie się w wyniku badań małego elementu (nosek), który stwarza ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych oraz z uwagi na oznakowanie CE niezgodne ze wzorem.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4, ust. 7 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz odkupienie jej na żądanie osób, które faktycznie nią władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247816862
Nr identyfikacyjny:
1577
Data wpisu:
2013-06-06
Nazwa:
zabawka - kostka „Intelligence box”
Model:
REF: 1684
Opis:
Zabawka przeznaczona do sortowania kształtów (dopasowywania elementów o różnych kształtach do otworów w ściankach zabawek). Na opakowaniu m.in.: oznakowanie CE, znak towarowy „GMC” i dane adresowe przedsiębiorcy „GUO MAO CHENG SP. Z O.O., AL. KRAKOWSKIEJ 210 ŁAZY, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA POLAD, E-Mail: guomaochengpoland@yahoo.com.cn, TEL: 0048 787247870”, MADE IN CHINA, Zabawka dla dzieci powyżej 3 lat. Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat, możliwość połknięcia drobnych elementów.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w pkt. 1.4.2. i 1.4.3. Załącznika Nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” do rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454), z uwagi na pojawienie się w wyniku badań małych elementów, które stwarzają ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4, ust. 7 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz odkupienie jej na żądanie osób, które faktycznie nią władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247816862
Nr identyfikacyjny:
1578
Data wpisu:
2013-06-06
Nazwa:
zabawka - domek "DIGITAL HOUSE"
Model:
REF: 1686
Opis:
Zabawka przeznaczona do sortowania kształtów (dopasowywania elementów o różnych kształtach do otworów w ściankach zabawek). Na opakowaniu , m.in.: oznakowanie CE, znak towarowy „GMC” i dane adresowe przedsiębiorcy „GUO MAO CHENG SP. Z O.O., AL. KRAKOWSKIEJ 210 ŁAZY, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA POLAD, E-Mail: guomaochengpoland@yahoo.com.cn, TEL: 0048 787247870”, MADE IN CHINA, Zabawka dla dzieci powyżej 3 lat. Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat, możliwość połknięcia drobnych elementów.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w pkt. 1.4.2. i 1.4.3. Załącznika Nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” do rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454), z uwagi na pojawienie się w wyniku badań małych elementów, które stwarzają ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4, ust. 7 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz odkupienie jej na żądanie osób, które faktycznie nią władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1580
Data wpisu:
2013-06-21
Nazwa:
spawarka inwertorowa „KRAFTDELE GERMANY”
Model:
DESTi200, TIG MMA, TIG-200A
Opis:
Na przedmiotowym wyrobie umieszczono m.in.: nazwę wyrobu – spawarka inwertorowa DESTi200, TIG MMA, TIG-200A; znak towarowy „KRAFTDELE GERMANY”; napięcie zasilania 220V; znamionowy maksymalny prąd zasilania 41A; znamionowy efektywny prąd zasilania 16A; stopień ochrony IP 21. Na opakowaniu znajduje się m.in.: nazwa wyrobu – spawarka inwertorowa DESTi200, TIG MMA, TIG-200A; znak towarowy „KRAFTDELE GERMANY”; znak CE. Do wyrobu dołączono instrukcję użytkowania.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 6 ust. 1 i ust 2, § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, § 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 oraz § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) z uwagi na nieprawidłowo wykonane obwody ochronne spawarki, niedostateczną wytrzymałość izolacji elektrycznej, nieprawidłowo wykonane podłączenie do sieci zasilającej, długość przewodu zasilającego oraz prąd znamionowy wtyczki są mniejsze niż wymagana wartość, podłączenie do sieci zasilającej jest nieprawidłowo dobrane, ponadto brak na wyrobie znaku CE.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 5, ust. 7 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz zniszczenie spawarki na koszt strony postępowania. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.