Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 3/2013


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6568521255537
Nr identyfikacyjny:
1538
Data wpisu:
2013-03-07
Nazwa:
prostownica do włosów
Model:
GEMEI GM-818
Opis:
Prostownica do włosów opakowana w folię bąbelkową i karton. Posiada element grzejny ceramiczny. Bezpośrednio na prostownicy zamieszczono piktogram oraz ostrzeżenie „ATTENTION THE HIGH TEMPERATURE”. Prostownica jest wyposażona w jeden giętki przewód zasilający nieodłączalny o długości ok. 134 cm, jednofazowego sprzętu przenośnego o prądzie znamionowym nie przekraczającym 16A, zakończony wtyczką nierozbieralną płaską 2,5A, 250V do urządzeń klasy II. Na wtyczce znajdowało się oznaczenie 2,5A, 220V~
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 11 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na zastosowaną wtyczkę do gniazdka sieciowego nie zapewniającą bezpiecznego i prawidłowego przyłączenia oraz brak bezpośrednio na wyrobie nazwy producenta lub znaku towarowego, brak instrukcji obsługi w języku polskim, brak ostrzeżenia „nie używać tego sprzętu w pobliżu wody” i brakna sprzęcie znaku CE, brak oznaczenia napięciem znamionowym lub zakresem napięcia znamionowego w woltach, znamionowym poborem w watach albo prądem znamionowym w amperach, nazwą, znakiem fabrycznym lub znakiem identyfikacyjnym wytwórcy lub upoważnionego przedstawiciela lub importera, odpowiednim oznaczeniem modelu lub typu, symbolem 5172 wg IEC 60417 (sprzęt klasy II).Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o niezgodnościach i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6568521223970
Nr identyfikacyjny:
1539
Data wpisu:
2013-03-07
Nazwa:
lokówka do włosów
Model:
ZHENFA
Opis:
Lokówka opakowana w folię i karton. Posiada element grzejny ceramiczny. Na obudowie z tworzywa sztucznego wyryty opis: „ZHEN TONG PLATE INPUT: AC 220V 50Hz, OUTPUT: DC15V-30V 30-60W”. Lokówka posiada włącznik/wyłącznik. Wyposażona w jeden giętki przewód zasilający nieodłączalny o długości ok. 130 cm, jednofazowego sprzętu przenośnego o prądzie znamionowym nie przekraczającym 16A, zakończony wtyczką nierozbieralną płaską 6A, 250V do urządzeń klasy II. Na wtyczce oznaczenia: 6A, 250V, znak CE.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 11 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na brak bezpośrednio na wyrobie nazwy producenta lub znaku towarowego, brak instrukcji obsługi w języku polskim, brak ostrzeżenia „nie używać tego sprzętu w pobliżu wody” i brak bezpośrednio na sprzęcie znaku CE.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o niezgodnościach i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6568521237045
Nr identyfikacyjny:
1541
Data wpisu:
2013-03-19
Nazwa:
zabawka telefon BEN 10 „Alien Force”
Model:
ITEM NO:123704
Opis:
Telefon na baterie, w kształcie serca, wykonany z twardego tworzywa sztucznego, wyposażony w 12 klawiszy. Za pomocą przewodu z plecionej linki przymocowano słuchawkę. Po naciśnięciu danego klawisza odtwarza melodię lub nazwę owocu w języku angielskim, zgodnie z oznakowaniem klawisza. W spodniej części zabawki znajduje się przedział na trzy baterie typu AA, zamknięty pokrywą. Na słuchawce i obudowie telefonu kolorowe naklejki z wizerunkiem chłopca i napisem „BEN 10”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, "Wyrób nie spełnia zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.4.1, 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454), z uwagi na obecność małych elementów, mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części oraz z uwagi na zawyżoną długość linki przy zabawce, co stwarza niebezpieczeństwo uduszenia lub udławienia się dziecka."Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2010122001395
Nr identyfikacyjny:
1542
Data wpisu:
2013-03-19
Nazwa:
Prostownica do włosów
Model:
JOHNSON GM-818
Opis:
Prostownica opakowana w folię bąbelkową i karton. Wyrób posiadał element grzejny ceramiczny. Bezpośrednio na prostownicy zamieszczono JOHNSON. Prostownica miała włączniki/wyłącznik. Prostownica wyposażona była w jeden giętki przewód zasilający nieodłączalny o długości ok. 123cm, jednofazowego sprzętu przenośnego o prądzie znamionowym nie przekraczającym 16A, zakończony wtyczką nierozbieralną płaską 2,5A, 250V do urządzeń klasy II. Na wtyczce umieszczono oznaczenie „2.5A, 250V~”
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 2 oraz w § 11 ust. 2 rozporządzenia MG z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na z uwagi na zastosowanie wtyczki do gniazdka sieciowego nie zapewniającego prawidłowego i bezpiecznego montażu oraz przyłączenia, oraz z uwagi na brak bezpośrednio na prostownicach oznaczenia napięciem znamionowym lub zakresem napięcia znamionowego w woltach, znamionowym poborem w amperach, nazwą, znakiem fabrycznym lub znakiem identyfikacyjnym wytwórcy lub upoważnionego przedstawiciela lub importera, odpowiednim oznaczeniem modelu lub typu, ponadto brak instrukcji obsługi w języku polskim i nieumieszczenie ostrzeżenia „nie używać tego sprzętu w pobliżu wody”. Ponadto, na wyrobach brak nazwy producenta lub znaku towarowego ani oznakowania CE.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie z obrotu wyrobu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach. Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6568521255544
Nr identyfikacyjny:
1543
Data wpisu:
2013-03-19
Nazwa:
Prostownica do włosów
Model:
JOHNSON JS-5088
Opis:
Prostownica opakowana w folię bąbelkową i karton. Wyrób posiadał element grzejny ceramiczny. Bezpośrednio na prostownicy zamieszczono napis „JOHNSON”. Prostownica posiadała włącznik/wyłącznik. Prostownica wyposażona w jeden giętki przewód zasilający nieodłączalny o długości ok. 123cm, jednofazowego sprzętu przenośnego o prądzie znamionowym nie przekraczającym 16A, zakończony wtyczką nierozbieralną płaską 2,5A, 250V do urządzeń klasy II. Na wtyczce zamieszczono oznaczenie „2.5A, 250V~”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 2 oraz w § 11 ust. 2 rozporządzenia MG z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na z uwagi na zastosowanie wtyczki do gniazdka sieciowego nie zapewniającego prawidłowego i bezpiecznego montażu oraz przyłączenia, oraz z uwagi na brak na prostownicach oznaczenia napięciem znamionowym lub zakresem napięcia znamionowego w woltach, znamionowym poborem w amperach, nazwą, znakiem fabrycznym lub znakiem identyfikacyjnym wytwórcy lub upoważnionego przedstawiciela lub importera, odpowiednim oznaczeniem modelu lub typu, ponadto brak instrukcji obsługi w języku polskim i nieumieszczenie ostrzeżenia „nie używać tego sprzętu w pobliżu wody”. Na wyrobach nie umieszczono nazwy producenta lub znaku towarowego ani oznakowania CE.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie z obrotu wyrobu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach. Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5908304000014
Nr identyfikacyjny:
1544
Data wpisu:
2013-03-19
Nazwa:
zabawka układanka (o postaci klauna)
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Piramidka do piętrzenia o postaci klauna o wysokości ok. 25 cm. W skład zestawu wchodzi 8 elementów do piętrzenia piramidki, tj.: okrągła podstawka z czarnym drążkiem do piętrzenia elementów, sześć tej samej wielkości, różnokolorowych, okrągłych elementów do piętrzenia, z których każdy na obrzeżach posiada przytwierdzone plastikowe kulki oraz główkę klauna, do której dołączono kapelusz a także czerwony nosek.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia szczegółowych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), z uwagi na występowanie w zabawce małego elementu (nosek klauna), który może zostać połknięty lub wprowadzony do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia użytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
8016038280163
Nr identyfikacyjny:
1550
Data wpisu:
2013-03-21
Nazwa:
Linka holownicza 1 500 kg
Model:

Opis:
Linka ma długość 415 cm i służy do holowania pojazdu o masie 1500 kg. Jest wykonana z taśmy, ze splotów włókna tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Do linki załączone są dwa szekle (uchwyt z śrubą i nakrętką) służące do mocowania linki na zaczepach samochodowych, a na końcach linki znajdują się uszy utworzone poprzez przeszycie dwóch odcinków. Na produkt nałożona jest chorągiewka w kolorze czerwonym o wymiarach 11 x 13 cm. Opakowanie linki stanowi worek foliowy, do którego jest przymocowana etykieta zawierająca m.in. znak towarowy („Bottari”), nazwę produktu (linka holownicza 1500 kg), instrukcję obsługi, nazwę i adres dystrybutora (Bottari Polska Sp. z o. o. 96-325 Radziejowice Parcel, ul. Długa 7), kod kreskowy (801603828163). Do produktu jest dołączona instrukcja obsługi.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
„GODMAR” M.R.P. Godzińscy sp. j., ul. Elbląska 71, 82 - 316 Milejewo
Urazy wewnętrzne ciała człowiekaPrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał natychmiastowe wycofanie tego produktu z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1551
Data wpisu:
2013-03-21
Nazwa:
bluza G-368
Model:
G-368
Opis:
Bluza z długim rekawek i kapturem w kolorze grafitowym, zapinana na zamek błyskawiczny
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, UduszeniePrezes UOKiK nakazał HONG YUN sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty i ostrzeżenie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1552
Data wpisu:
2013-03-21
Nazwa:
bluza "HAPPY HOUSE" HB-088
Model:
HB-088
Opis:
Bluza z długimi rękawami i kapturem w kolorze granatowym, zapinana na zamek błyskawiczny
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
InnePrezes UOKiK nakazał HONG YUN sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty i ostrzeżenie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1553
Data wpisu:
2013-03-21
Nazwa:
bluza "BI QI" BQ-033
Model:
bq-033
Opis:
Bluza z długimi rękawami i kapturem w kolorze fioletowym, zapinana na zamek błyskawiczny
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
InnePrezes UOKiK nakazał HONG YUN sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty i ostrzeżenie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1554
Data wpisu:
2013-03-21
Nazwa:
kurtka XU KIDS 813#11
Model:
813#11
Opis:
Kurtka w kolorze różowym, z kapturem, zapinana na zamek błyskawiczny.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
UduszeniePrezes UOKiK nakazał HONG YUN sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty i ostrzeżenie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1555
Data wpisu:
2013-03-21
Nazwa:
kurtka „Jump&Fish” JF-H523
Model:
JF-H523
Opis:
Kurtka w kolorze jasnobrązowym, z kapturem, zapinana na zamek błyskawiczny.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
UduszeniePrezes UOKiK nakazał HONG YUN sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty i ostrzeżenie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1556
Data wpisu:
2013-03-21
Nazwa:
dres GL-02
Model:
GL-02
Opis:
Dres sklada się z bluzy z długim rękawem, spodni i koszulki. Bluza w kolorze szarym, zapinana na zamek błyskawiczny, spodnie granatowe.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
UduszeniePrezes UOKiK nakazał HONG YUN sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty i ostrzeżenie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1557
Data wpisu:
2013-03-26
Nazwa:
Komplety dziewczęce C’est La Vie Style NO: G-320
Model:
G-320
Opis:
Komplet dziewczęcy C’est La Vie Style NO: G-320 to komplet składający się z bluzy z kapturem, koszulki oraz spodni. Na wszystkich elementach ubioru znajduje się aplikacja w kształcie królika. Przy kapturze bluzy oraz w pasie spodni umieszczony jest sznurek ściągający. Do kompletu dołączona jest kartonowa etykieta, na której podany jest m.in. symbol produktu (G-320), rozmiar oraz logo „C’est La Vie”. Komplety występują w kolorze różowym oraz fioletowym.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w przypadku kompletów niewprowadzonych na rynek - nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez te produkty, a w przypadku kompletów wprowadzonych na rynek – nakazał ostrzeżenie konsumentów o stwarzanym przez nie zagrożeniu w dwóch kolejnych wydaniach dziennika o zasięgu ogólnopolskim.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1558
Data wpisu:
2013-03-26
Nazwa:
Spodnie dresowe Tipykid
Model:
ST-569
Opis:
Spodnie Tipykid NO: ST-569 to spodnie dresowe z kieszeniami na przodzie oraz napisem na lewej nogawce („New way of being LIMITED”). W pasie spodni zastosowano sznurek ściągający z wolnymi końcami. Do spodni dołączona jest kartonowa etykieta z napisem „Tipykid”, symbolem „NO: ST-569” oraz liczbą wyrażającą rozmiar.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w przypadku spodni niewprowadzonych na rynek - nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez te produkty, a w przypadku spodni wprowadzonych na rynek – nakazał ostrzeżenie konsumentów o stwarzanym przez nie zagrożeniu w dwóch kolejnych wydaniach dziennika o zasięgu ogólnopolskim.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1559
Data wpisu:
2013-03-26
Nazwa:
Bluzy z kapturem C’est La Vie Style NO: G-366
Model:
G-366
Opis:
Bluza C’est La Vie Style NO: G-366 to bluza chłopięca z kapturem, w którym umieszczony jest sznurek ściągający. Bluza jest zapinana na całej długości na zamek błyskawiczny. Produkt występuje w różnych kolorach (granatowy, niebieski, szary). Do bluzy przymocowana jest etykieta zawierająca informację o rozmiarze bluzy oraz logo „C’est La Vie Style”. Wewnątrz bluzy wszyta jest materiałowa metka, na której podano m.in. skład surowcowy (w języku angielskim), kraj pochodzenia (Made in China) oraz logo „C’est la Vie”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w przypadku bluz niewprowadzonych na rynek - nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez te produkty, a w przypadku bluz wprowadzonych na rynek – nakazał ostrzeżenie konsumentów o stwarzanym przez nie zagrożeniu w dwóch kolejnych wydaniach dziennika o zasięgu ogólnopolskim.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1560
Data wpisu:
2013-03-26
Nazwa:
Spodnie dziewczęce ZHANG MEI QIN NO: MQ-10
Model:
MQ-10
Opis:
Spodnie ZHANG MEI QIN NO: MQ-10 posiadają aplikacje w kształcie kwiatów. Na przodzie nogawek, poniżej pasa, umieszczone są dwie kieszenie. Nogawki zakończone są ściągaczem, a w pasie umieszczony jest sznurek ściągający. Do produktu dołączona jest etykieta zawierająca m.in. następujące informacje: symbol MQ-10, rozmiar podany w centymetrach i sposób konserwacji wyrażony w formie graficznej z opisami w języku angielskim. Na materiałowej wszywce podano skład surowcowy (w języku angielskim), sposób konserwacji w formie graficznej oraz rozmiar. Spodnie dostępne są w różnych kolorach (niebieskim, różowym, łososiowym, zielonym, fioletowym).
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w przypadku spodni niewprowadzonych na rynek - nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez te produkty, a w przypadku spodni wprowadzonych na rynek – nakazał ostrzeżenie konsumentów o stwarzanym przez nie zagrożeniu w dwóch kolejnych wydaniach dziennika o zasięgu ogólnopolskim.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1561
Data wpisu:
2013-03-26
Nazwa:
Spodnie dziewczęce ZHANG MEI QIN
Model:
MQ-13
Opis:
Spodnie ZHANG MEI QIN NO: MQ-13 to spodnie dziewczęce z wyszywanymi aplikacjami w kształcie motyla. W pasie spodni zastosowano sznurek ściągający. Do produktu dołączona jest etykieta zawierająca m.in. następujące informacje: symbol MQ-13, rozmiar podany w centymetrach i sposób konserwacji wyrażony w formie graficznej z opisami w języku angielskim. Na materiałowej wszywce podano skład surowcowy (w języku angielskim), sposób konserwacji w formie graficznej oraz rozmiar. Spodnie dostępne są w różnych kolorach (niebieskim, różowym, łososiowym, zielonym, fioletowym).
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w przypadku spodni niewprowadzonych na rynek - nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez te produkty, a w przypadku spodni wprowadzonych na rynek – nakazał ostrzeżenie konsumentów o stwarzanym przez nie zagrożeniu w dwóch kolejnych wydaniach dziennika o zasięgu ogólnopolskim.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1562
Data wpisu:
2013-03-26
Nazwa:
Koszulka dziewczęca Wild Girl NO: BO-3349
Model:
BO-3349
Opis:
Koszulka Wild Girl NO: BO-3349 to koszulka dziewczęca z krótkim rękawem. Z przodu koszulki znajduje się aplikacja w kształcie balonu z napisem „Image” oraz „More Go Global”. Przy rękawach zastosowano sznurki służące do wiązania. Koszulka posiada materiałową wszywkę zawierającą m.in. informację o rozmiarze, składzie surowcowym i sposobie konserwacji. Do produktu dołączona jest również kartonowa etykieta, na której podano m.in. symbol koszulki, rozmiar oraz logo Wild Girl. Koszulka występuje w kolorze białym oraz fioletowym
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w przypadku koszulek niewprowadzonych na rynek - nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez te produkty, a w przypadku koszulek wprowadzonych na rynek – nakazał ostrzeżenie konsumentów o stwarzanym przez nie zagrożeniu w dwóch kolejnych wydaniach dziennika o zasięgu ogólnopolskim