Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 2/2013


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247815414
Nr identyfikacyjny:
1518
Data wpisu:
2013-02-08
Nazwa:
oprawa oświetleniowa
Model:
ref: 1541
Opis:
oprawa oświetleniowa do montowania w gniazdach sieciowych w kształcie kwiatka
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na brak zamieszczenia bezpośrednio na oprawie oznaczenia m.in. mocy znamionowej, symbolu II klasy ochronności elektrycznej, numeru katalogowego lub oznaczenia typu, nazwy producenta lub znaku towarowego, brak oznaczenia CE, a także z uwagi na fakt, że kształt obudowy i zdobienia lampek może przyciągać uwagę dzieci i lampki te mogą być przez nie potraktowane jako zabawka.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o niezgodnościach i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247806863
Nr identyfikacyjny:
1519
Data wpisu:
2013-02-08
Nazwa:
oprawa oświetleniowa
Model:
No: 0686
Opis:
oprawa oświetleniowa do montowania w gniazdach sieciowych w kształcie latarni
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na brak zamieszczenia bezpośrednio na oprawie oznaczenia m.in. mocy znamionowej, symbolu II klasy ochronności elektrycznej, numeru katalogowego lub oznaczenia typu, nazwy producenta lub znaku towarowego oraz napięcia znamionowego i częstotliwości znamionowej, brak oznaczenia CE, a także z uwagi na fakt, że kształt obudowy i zdobienia lampek może przyciągać uwagę dzieci i lampki te mogą być przez nie potraktowane jako zabawka.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o niezgodnościach i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247896604
Nr identyfikacyjny:
1520
Data wpisu:
2013-02-08
Nazwa:
ładowarka do telefonu
Model:
ref: 9660
Opis:
Ładowarka do telefonu komórkowego wyposażona jest w zintegrowaną z obudową wtyczkę do gniazda sieciowego oraz w przewód z dwoma, różnej średnicy, wtykami do podłączenia do gniazda ładowania w telefonie komórkowym. W obudowie ładowarki, wykonanej z czarnego tworzywa sztucznego, zamontowana została dioda, która po zasileniu z gniazda sieciowego emituje czerwone światło, sygnalizujące stan ładowania.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi nieumieszczenie bezpośrednio na ładowarce oznaczenia modelu lub typu urządzenia oraz nazwy producenta lub znaku towarowego, a także nie załączenie do ładowarki instrukcji użytkowania w języku polskim.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o niezgodnościach i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
7460745401808
Nr identyfikacyjny:
1522
Data wpisu:
2013-02-12
Nazwa:
zabawka - zwierzak-155-18033
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Zabawka do popychania w kształcie łabędzia, umieszczona na dwóch kółkach osadzonych na metalowym pręcie. Skrzydła z kołami połączono poprzez podłużne łączniki, które przymocowano do kół za pomocą plastikowych bolców. Do zabawki dołączono uchwyt oraz drążek do popychania. Korpus zabawki, drążek oraz uchwyt wykonano z twardego tworzywa sztucznego, a skrzydła, łączniki, kółka wykonano z tworzywa miękkiego. Podczas popychania zabawka wydaje terkoczący odgłos.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań pkt 1.4.2., 1.4.3. oraz 1.5. załącznika Nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do rozporządzenia MG z 05.04.2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454), z uwagi na pojawienie się w wyniku badania laboratoryjnego małego elementu, który może zostać połknięty lub wprowadzony do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka (od zabawki odłączył się podłużny łącznik oraz plastikowy bolec, mocujący łącznik do koła zabawki), co może stanowić ryzyko uduszenia użytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych oraz z uwagi na zaniżoną grubość folii opakowania, którą dziecko może porwać na małe elementy, które mogą przedostać się do dróg oddechowych, co stwarza ryzyko odcięcia dopływu powietrza lub uduszenia.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami w formie ogłoszenia w trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1530
Data wpisu:
2013-02-21
Nazwa:
zabawka Bakugan NO:6820
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Figurka z kartą do gry. Wewnątrz magnes, karta zawiera komponenty powodujące jej przyciąganie przez magnes. Z figurki wystaje drut o średnicy 0,24 mm, z którego wykonano jedną ze sprężyn współpracujących z ruchomymi częściami. Opakowanie - blister z folii, połączony z kolorową tekturą. Na opakowaniu: ,,BAKUGAN, No:6820, znak CE, 5+, znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku (0-3), SEGA TOYS, SPIN MASTER, MADE IN CHINA’’. Na zabawce: ,,090505JF(na figurce), Sega Toys/Spin Master Ltd.(na karcie)
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
PAN-ASIA TOYS INDUSTRIAL CO., LIMITED 7/F, COMMERCIAL CENTER, DEZHENG ROAD, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG, P.R CHINA
Inne, Wyrób nie spełnia zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w § 5 ust. 4, § 5 ust. 5 oraz § 8 ust. 6 w związku z pkt 2.1 załącznika nr 3 ,,Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa’’ rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), z uwagi na brak informacji o producencie lub upoważnionym przedstawicielu producenta albo importerze na terytorium Wspólnoty Europejskiej (nazwa, adres), brak informacji o szczególnym zagrożeniu dla dzieci poniżej 3 lat oraz dołączenie do przedmiotowej zabawki instrukcji użytkowania, która nie posiadała polskiej wersji językowej.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, i powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami w formie ogłoszenia w trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1531
Data wpisu:
2013-02-21
Nazwa:
Gips monterski FIX extra biały 5 kg
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Gips monterski FIX extra biały 5 kg w ilości 3 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 12 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) z uwagi na umieszczeniu na wyrobie ostatnich dwóch cyfr roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie, które nie odpowiadały faktycznej dacie umieszczenia tego oznakowaniaNa podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zakazano producentowi obrotu partią wyrobu budowlanego.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247815421
Nr identyfikacyjny:
1532
Data wpisu:
2013-02-22
Nazwa:
lampka nocna energooszczędna
Model:
ref: 1542
Opis:
lampka nocna energooszczędna 1 Watt, REF: 1542 do montowania w gniazdo sieciowe, w kształcie biedronki
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 oraz w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Lampki posiadają obudowy o takim kształcie, iż mogą być traktowane przez dzieci jako zabawka, ponadto brak informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas ich użytkowania (m.in. oznaczenia danych znamionowych dotyczących zasilania, symbolu II klasy ochronności).Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, powiadomienie konsumentów o niezgodnościach oraz odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247815452
Nr identyfikacyjny:
1533
Data wpisu:
2013-02-22
Nazwa:
lampka nocna energooszczędna
Model:
ref: 1545
Opis:
lampka nocna energooszczędna 1 Watt, REF: 1545 do montowania w gniazdo sieciowe, w kształcie muchomorka
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 oraz w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Lampki posiadają obudowy o takim kształcie, iż mogą być traktowane przez dzieci jako zabawka, ponadto brak informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas ich użytkowania (m.in. oznaczenia danych znamionowych dotyczących zasilania, symbolu II klasy ochronności).Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, powiadomienie konsumentów o niezgodnościach oraz odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247800342
Nr identyfikacyjny:
1534
Data wpisu:
2013-02-22
Nazwa:
lampka nocna
Model:
AOMING LIGHT AM-205 ref: 0034
Opis:
lampka nocna do montowania w gniazdo sieciowe „AOMING LIGHT AM-205”, REF: 0034 (w kształcie kwiata)
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 11 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Konstrukcja lampki umożliwia wymianę lampy, gdy lampka nocna podłączona jest do sieci zasilającej, ponadto brak informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas ich użytkowania (m.in. oznaczenia danych znamionowych dotyczących zasilania, symbolu II klasy ochronności) oraz brak znaku CE.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, powiadomienie konsumentów o niezgodnościach oraz odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1536
Data wpisu:
2013-02-22
Nazwa:
pluszowa zabawka Kubuś Puchatek Pooh
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Miękka, wypchana zabawka przedstawiająca misia o wysokości ok. 240 mm, pokryta kolorowym materiałem włókienniczym. Miś ubrany jest w czerwoną bluzeczkę z napisem „Pooh”. Miś ma wyhaftowane oczka. Nosek (największy wymiar ok. 20 mm) wykonano z twardego tworzywa sztucznego. Do zabawki przymocowana została linka w postaci pętelki, na końcu której umieszczono przyssawkę o średnicy ok. 25 mm. W zabawkę wszyto metkę z napisem „Made in China”. Brak opakowania.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w § 11 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek oraz w pkt 1.4.2. i pkt 1.4.3. załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do tego rozporządzenia (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na brak oznakowania CE oraz pojawienie się w wyniku badania małych elementów (nosek misia i przyssawka z linką w postaci pętelki), które w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych stwarzają ryzyko uduszenia albo udławienia się dziecka; ponadto przyssawka z linką stwarza zagrożenie zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych i uduszenia się dziecka.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami w formie ogłoszenia w trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6284636489871
Nr identyfikacyjny:
1537
Data wpisu:
2013-02-22
Nazwa:
zabawka pluszowy zajączek
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Miękka wypchana zabawka wys. ok. 240 mm, pokryta kolorowym materiałem włókienniczym, oczka i nos wyhaftowane. W uszach wkładki z elastycznego tworzywa. Na szyi metalowy dzwonek o średn. ok. 19 mm. W łapkach czerwone serce z napisem: „LOVE”. Zabawka ma przymocowaną linkę w postaci pętelki, na końcu znajduje się przyssawka o średn. ok. 25 mm. Brak opakowania. Na etykiecie przymocowanej żyłką kod kreskowy 6284636489871 oraz napis „Made in China”. Na wszytej metce znak CE oraz napis „Made in China”
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.4.2. i pkt 1.4.3. załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na występowanie małego elementu (przyssawki), który w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych stwarza ryzyko uduszenia albo udławienia się dziecka; ponadto przyssawka stwarza zagrożenie zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych i uduszenia się dziecka.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami w formie ogłoszenia w trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.