Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 10/2012


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2225011414822
Nr identyfikacyjny:
1436
Data wpisu:
2012-10-01
Nazwa:
grzechotka NO. 41482
Model:
grzechotka NO. 41482
Opis:
Przedmiotowy wyrób to zabawka bateryjna wykonana ze sztywnego tworzywa sztucznego w kształcie półokręgu, emitująca dźwięki przy potrząsaniu 3 par plastikowych krążków oraz emitująca pulsacyjne kolorowe światło po naciśnięciu włącznika. W rączce zabawki znajduje się przedział na baterie, zamknięty pokrywą mocowaną metalowym wkrętem, w którym oznaczono kształt i biegunowość baterii. Baterie zostały dołączone do zabawki.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Urazy mięśni, Uduszenie, Urazy wewnętrzne ciała człowieka, Wyrób nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w pkt 1.5 załącznika nr 1 "Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa" rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 454) z uwagi na zaniżoną grubość folii opakowania oraz § 5 ust. 4 z uwagi na brak nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego importera i § 5 ust. 5 ww. rozporządzenia z uwagi na brak oznaczenia napięcia nominalnego baterii w/lub na przedziale dla baterii oraz nieprawidłową instrukcję.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu oraz poinformowanie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5997307511115
Nr identyfikacyjny:
1442
Data wpisu:
2012-10-17
Nazwa:
ekspres do kawy MOMERT CAPRICCIO ESPRESSO/CAPUCCINO
Model:
1111
Opis:
ekspres do kawy
Kraj wytworzenia produktu:
Węgry
Zdjęcie
Poparzenie, Wyrób niezgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego - § 5 ust. 1: • łącznik zastosowany w ekspresie, pokrywa zasobnika wody (podgrzewacza) z zaworem bezpieczeństwa oraz pokrętło emisji pary nie posiadają żadnego wymaganego oznaczenia, • instrukcja użytkowania nie zawiera informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu, • na płytce zamykającej umieszczono napisy w językach obcych, • na obudowie nie ma oznaczeń wyłączenia/włączenia, regulacji pokrywy zasobnika wody i pokrętła emisji pary.'- powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami,
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1445
Data wpisu:
2012-10-18
Nazwa:
oprawa oświetleniowa Table Aquarium Motion Lamp SF-910
Model:
SF-910
Opis:
oprawa oświetleniowa
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) określonymi w § 5 ust. 1, § 5 ust. 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu oprawy oświetleniowej, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi i innymi wymaganiami, w formie ogłoszenia.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1446
Data wpisu:
2012-10-18
Nazwa:
oprawa oświetleniowa XL Lipstick MYL9923
Model:
MYL9923
Opis:

Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Poparzenie, Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) określonymi w § 5 ust. 1, § 5 ust. 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu oprawy oświetleniowej, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi i innymi wymaganiami, w formie ogłoszenia.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1447
Data wpisu:
2012-10-18
Nazwa:
oprawa oświetleniowa Parasolka
Model:
Parasolka
Opis:
oprawa oświetleniowa
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Poparzenie, Porażenie prądem, Spowodowanie pożaruNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu oprawy oświetleniowej, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi i innymi wymaganiami, w formie ogłoszenia.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247890084
Nr identyfikacyjny:
1448
Data wpisu:
2012-10-18
Nazwa:
lampka nocna Ref. 9008
Model:
9008
Opis:
lampka nocna
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi i innymi wymaganiami określonymi w § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust.1 pkt 1 oraz § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu opraw oświetleniowych, b) odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247890091
Nr identyfikacyjny:
1449
Data wpisu:
2012-10-18
Nazwa:
lampka nocna Ref. 9009
Model:
9009
Opis:
lampka nocna
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi i innymi wymaganiami określonymi w § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust.1 pkt 1 oraz § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu opraw oświetleniowych, b) odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247890107
Nr identyfikacyjny:
1450
Data wpisu:
2012-10-18
Nazwa:
lampka nocna Ref. 9010
Model:
9010
Opis:
lampka nocna
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi i innymi wymaganiami określonymi w § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust.1 pkt 1 oraz § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu opraw oświetleniowych, b) odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247878556
Nr identyfikacyjny:
1451
Data wpisu:
2012-10-18
Nazwa:
lampka nocna Ref. 7855
Model:
7855
Opis:
lampka nocna
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi i innymi wymaganiami określonymi w § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust.1 pkt 1 oraz § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu opraw oświetleniowych, b) odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247878563
Nr identyfikacyjny:
1452
Data wpisu:
2012-10-18
Nazwa:
lampka nocna Ref. 7856
Model:
7856
Opis:
lampka nocna
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi i innymi wymaganiami określonymi w § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust.1 pkt 1 oraz § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu opraw oświetleniowych, b) odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247892712
Nr identyfikacyjny:
1453
Data wpisu:
2012-10-18
Nazwa:
oprawa świetlówkowa meblowa T5-6W, Ref.9271
Model:
T5-6W, Ref.9271
Opis:
oprawa świetlówkowa meblowa
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi i innymi wymaganiami określonymi w § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu opraw oświetleniowych, b) odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247892729
Nr identyfikacyjny:
1454
Data wpisu:
2012-10-18
Nazwa:
oprawa świetlówkowa meblowa T5-8W, Ref.9272
Model:
T5-8W, Ref.9272
Opis:
oprawa świetlówkowa meblowa
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi i innymi wymaganiami określonymi w § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu opraw oświetleniowych, b) odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247892736
Nr identyfikacyjny:
1455
Data wpisu:
2012-10-18
Nazwa:
oprawa świetlówkowa meblowa T5-13W, Ref.9273
Model:
T5-13W, Ref.9273
Opis:
oprawa świetlówkowa meblowa
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi i innymi wymaganiami określonymi w § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu opraw oświetleniowych, b) odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247895065
Nr identyfikacyjny:
1456
Data wpisu:
2012-10-18
Nazwa:
lampka nocna Ref. 9506
Model:
Ref.9506
Opis:
lampka nocna
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi i innymi wymaganiami określonymi w § 5 i § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu opraw oświetleniowych, b) odkupienie wyrobów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1465
Data wpisu:
2012-10-19
Nazwa:
lampki choinkowe art. nr 741A, 50 żarówek
Model:
741A
Opis:
lampki choinkowe
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznegoNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu przedmiotów wyrobów, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1466
Data wpisu:
2012-10-19
Nazwa:
lampki choinkowe art. nr 100701, 100 żarówek
Model:
art. nr 100701
Opis:
lampki choinkowe
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu przedmiotów wyrobów, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1467
Data wpisu:
2012-10-19
Nazwa:
lampki choinkowe art. nr 100701, 100 żarówek
Model:
art. nr 100701
Opis:
lampki choinkowe
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznegoNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu przedmiotów wyrobów, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1468
Data wpisu:
2012-10-19
Nazwa:
lampki choinkowe art. nr R 25L, 25 żarówek
Model:
art. nr R 25L
Opis:
lampki choinkowe
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznegoNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu przedmiotów wyrobów, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1469
Data wpisu:
2012-10-19
Nazwa:
lampki choinkowe art. nr 747M, 100 żarówek
Model:
art. nr 747M
Opis:
lampki choinkowe
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznegoNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu przedmiotów wyrobów, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1470
Data wpisu:
2012-10-19
Nazwa:
lampki choinkowe SW-1503, 100 żarówek
Model:
SW-1503
Opis:
lampki choinkowe
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznegoNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu przedmiotów wyrobów, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1471
Data wpisu:
2012-10-19
Nazwa:
lampki choinkowe „kurtyna” 120 żarówek
Model:
kurtyna
Opis:
lampki choinkowe
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznegoNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu przedmiotów wyrobów, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1472
Data wpisu:
2012-10-19
Nazwa:
lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek
Model:
RB100/MFC
Opis:
lampki choinkowe
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznegoNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu przedmiotów wyrobów, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1473
Data wpisu:
2012-10-19
Nazwa:
lampki choinkowe gwiazda art. nr 1017, 30 żarówek
Model:
1017
Opis:
lampki choinkowe
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu przedmiotów wyrobów, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1474
Data wpisu:
2012-10-19
Nazwa:
lampki choinkowe „sople” art. nr 9165, 96 żarówek
Model:
9165
Opis:
lampki choinkowe
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznegoNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu przedmiotów wyrobów, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1475
Data wpisu:
2012-10-19
Nazwa:
lampki choinkowe „sople” art. nr 9165, 96 żarówek
Model:
9165
Opis:
lampki choinkowe
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznegoNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu przedmiotów wyrobów, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
8711263531447
Nr identyfikacyjny:
1476
Data wpisu:
2012-10-23
Nazwa:
Linka holownicza "JUMBO" 2500 kg
Model:
art. no 314403T
Opis:
Linka w kolorze zielonym, sznurowana, pleciona została wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylenu) i przeznaczona jest do holowania pojazdu o maksymalnej masie 2500 kg. Do linki dołączone są dwa metalowe haki stalowe, posiadające zabezpieczenie do mocowania linki w zaczepach samochodowych.
Kraj wytworzenia produktu:
Holandia
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
InneNa podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK zakazał przedsiębiorcy wprowadzania kwestionowanych produktów na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego zakazu. Dodatkowo, na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ww. ustawy organ nadzoru nakazał ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez linki holownicze w formie ogłoszenia w trzech dziennikach (gazetach).
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2010101480012
Nr identyfikacyjny:
1477
Data wpisu:
2012-10-25
Nazwa:
oprawa oświetleniowa ref. 1801-1810 "miś różowy"
Model:
Ref. 1801-1810
Opis:
oprawa oświetleniowa ref. 1801-1810 "miś różowy"
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, • § 5 ust. l, z uwagi na brak zamieszczenia bezpośrednio na ww. oprawach podstawowych informacji (tj. brak oznaczeń m.in. napięcia znamionowego, symbolu II klasy ochronności elektrycznej, numeru katalogowego lub oznaczenia typu, a także mocy znamionowej i częstotliwości znamionowej); • § 6 ust. 2, z uwagi na wadliwą konstrukcję sprzętu, niezapewniającą jego bezpiecznego i prawidłowego przyłączenia, ponieważ zastosowano wtyczkę z wysuwanymi kołkami stykowymi, których wymiary nie odpowiadają żadnemu z rodzajów wtyczek sieciowych określonych w obowiązującej normie, a sposób przyłączenia tak skonstruowanych lampek do gniazda sieciowego nie daje pewności prawidłowego i bezpiecznego kontaktu wysuwanych kołków stykowych wtyczki ze stykami gniazda sieciowego., § 11 ust. 1 i 2, z uwagi na nie umieszczenie oznakowania CE bezpośrednio na oprawach.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu opraw oświetleniowych, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi i innymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2011022670049
Nr identyfikacyjny:
1478
Data wpisu:
2012-10-25
Nazwa:
oprawa oświetleniowa ref. 3165 "zajączek"
Model:
Ref. 3165
Opis:
oprawa oświetleniowa ref. 3165 "zajączek"
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, • § 5 ust. l, z uwagi na brak zamieszczenia bezpośrednio na ww. oprawach podstawowych informacji (tj. brak oznaczeń m.in. napięcia znamionowego, symbolu II klasy ochronności elektrycznej, numeru katalogowego lub oznaczenia typu, a także mocy znamionowej i częstotliwości znamionowej); • § 6 ust. 2, z uwagi na wadliwą konstrukcję sprzętu, niezapewniającą jego bezpiecznego i prawidłowego przyłączenia, ponieważ zastosowano wtyczkę z wysuwanymi kołkami stykowymi, których wymiary nie odpowiadają żadnemu z rodzajów wtyczek sieciowych określonych w obowiązującej normie, a sposób przyłączenia tak skonstruowanych lampek do gniazda sieciowego nie daje pewności prawidłowego i bezpiecznego kontaktu wysuwanych kołków stykowych wtyczki ze stykami gniazda sieciowego;, • § 11 ust. 1 i 2, z uwagi na nie umieszczenie oznakowania CE bezpośrednio na oprawachNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu opraw oświetleniowych, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi i innymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247800342
Nr identyfikacyjny:
1479
Data wpisu:
2012-10-25
Nazwa:
lampka nocna w kształcie kwiatka Ref. 0034
Model:
Ref. 0034
Opis:
lampka nocna w kształcie kwiatka Ref. 0034
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, • § 5 ust. l, z uwagi na brak zamieszczenia bezpośrednio na ww. oprawach podstawowych informacji (tj. brak oznaczeń m.in. napięcia znamionowego, symbolu II klasy ochronności elektrycznej, numeru katalogowego lub oznaczenia typu, a także mocy znamionowej i częstotliwości znamionowej); • § 6 ust. 2, z uwagi na wadliwą konstrukcję sprzętu, niezapewniającą jego bezpiecznego i prawidłowego przyłączenia, ponieważ zastosowano wtyczkę z wysuwanymi kołkami stykowymi, których wymiary nie odpowiadają żadnemu z rodzajów wtyczek sieciowych określonych w obowiązującej normie, a sposób przyłączenia tak skonstruowanych lampek do gniazda sieciowego nie daje pewności prawidłowego i bezpiecznego kontaktu wysuwanych kołków stykowych wtyczki ze stykami gniazda sieciowego;, • § 11 ust. 1 i 2, z uwagi na nie umieszczenie oznakowania CE bezpośrednio na oprawach.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Preszes UOKiK nakazał: a) wycofanie z obrotu opraw oświetleniowych, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi i innymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1480
Data wpisu:
2012-10-30
Nazwa:
Sztuczny owoc: "brzoskwinia"
Model:

Opis:
Sztuczny owoc “brzoskwinia” to produkt dekoracyjny w formie „gałązki z owocami”, składający się z czterech „pojedyńczych owoców brzoskwiń”, przymocowanych do plecionki wykonanej z suchej trawy (pojedyńczy owoc o wielkości ok. 6 x 6 cm, z szypułką o dł. ok. 4 cm i 2 listkami). Owoce wykonane zostały ze styropianu pokrytego farbą w kolorze żółtym z nakrapianymi plamkami w kolorze różowym, bez zapachu. Szypułki wykonane są z twardego tworzywa sztucznego, a listki z usztywnionego materiału w kolorze zielonym. Owoce umieszczone na gałązce swoim kształtem, wielkością oraz wyglądem przypominają prawdziwe brzoskwinie.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Udławienie, Alergia, ZatruciePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcom wprowadzania na rynek produktów i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego zakazu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1481
Data wpisu:
2012-10-30
Nazwa:
Sztuczny owoc: "cytryna"
Model:

Opis:
Sztuczny owoc “cytryna” to produkt dekoracyjny w formie „gałązki z owocami”, składający się z czterech “pojedyńczych owoców cytryn”, przymocowanych do plecionki wykonanej z suchej trawy (pojedyńczy owoc o wielkości ok. 7 x 6 cm, z szypułką o dł. ok. 4 cm i 2 listkami). Cytryny wykonane zostały ze styropianu pokrytego farbą w intensywnym żółtym kolorze, bez zapachu. Szypułki wykonane są z twardego tworzywa sztucznego, a listki z usztywnionego materiału w kolorze zielonym. Owoce umieszczone na gałązce swoim kształtem, wielkością oraz wyglądem przypominają prawdziwe cytryny.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Udławienie, Alergia, ZatruciePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcom wprowadzania na rynek produktów i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego zakazu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1482
Data wpisu:
2012-10-30
Nazwa:
Sztuczny owoc: "papryka"
Model:

Opis:
Sztuczny owoc “papryka” to produkt dekoracyjny w formie „gałązki z owocami”, składający się z czterech „pojedyńczych owoców papryk”, przymocowanych do plecionki wykonanej z suchej trawy (pojedyńczy owoc o wielkości ok. 7 x 6 cm, z szypułką o dł. ok. 4 cm i 2 listkami). Papryki wykonane zostały ze styropianu pokrytego farbą w intensywnym zielonym kolorze, bez zapachu. Szypułki wykonane są z twardego tworzywa sztucznego, a listki z usztywnionego materiału w kolorze zielonym. Owoce umieszczone na gałązce swoim kształtem, wielkością oraz wyglądem przypominają prawdziwe zielone papryki.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Udławienie, Alergia, ZatruciePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcom wprowadzania na rynek produktów i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego zakazu.