Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 6/2012


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247892743
Nr identyfikacyjny:
1343
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
oprawa oświetleniowa (meblowa) GMC model T5, 16W (ref 9274)
Model:
T5
Opis:
oprawa oświetleniowa (meblowa) GMC model T5, 16W (ref 9274)
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak deklaracji zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247895799
Nr identyfikacyjny:
1344
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
świetlówka energooszczędna GMC model 3U, 30W, E14 (ref 9579)
Model:
3U
Opis:
świetlówka energooszczędna GMC model 3U, 30W, E14 (ref 9579)
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak deklaracji zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247895782
Nr identyfikacyjny:
1345
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
świetlówka energooszczędna GMC model 3U, 26W, E14 (ref 9578)
Model:
3U
Opis:
świetlówka energooszczędna GMC model 3U, 26W, E14 (ref 9578)
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak deklaracji zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6568521222102
Nr identyfikacyjny:
1346
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
suszarka do włosow CROWN model: KL6220 (item no. 122210)
Model:
KL6220
Opis:
suszarka do włosow CROWN model: KL6220 (item no. 122210)
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 i 14 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak deklaracji zgodności i oznakowania CENa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6568521244449
Nr identyfikacyjny:
1347
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
Dzwonek bezprzewodowy GAOSEN model: item no. 124444
Model:
item no. 124444
Opis:
Dzwonek bezprzewodowy GAOSEN model: item no. 124444
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Urządzenie nie spełnia wymagań określonych w art. 18 oraz rozporządzenia R&TTE (Dz. U. z 2004 r., Nr 73, poz. 659 z późn. zm.) z uwagi na brak oznakowania CE na wyrobie oraz brak deklaracji zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6942788399508
Nr identyfikacyjny:
1348
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
świetlówka energooszczędna ANTE model 3U, 11W, E27
Model:
3U
Opis:
świetlówka energooszczędna ANTE model 3U, 11W, E27
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak deklaracji zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1349
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
Transmiter FM MP3
Model:
233A
Opis:
Transmiter FM MP3
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Urządzenie nie spełnia wymagań określonych w art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia R&TTE (Dz. U. z 2004 r., Nr 73, poz. 659 z późn. zm.) oraz art. 158 ust.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) z uwagi na brak oznakowania CE na wyrobie, brak deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego oraz niezgodne ze wzorem oznakowanie CE na opakowaniuNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1350
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
Transmiter FM MP3 bluetooth KASINO
Model:
KS-BF01
Opis:
Transmiter FM MP3 bluetooth KASINO
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Urządzenie nie spełnia wymagań określonych w art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia R&TTE (Dz. U. z 2004 r., Nr 73, poz. 659 z późn. zm.) oraz art. 158 ust.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) z uwagi na brak oznakowania CE na wyrobie, brak deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego oraz niezgodne ze wzorem oznakowanie CE na opakowaniuNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6942788399676
Nr identyfikacyjny:
1351
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
świetlówka energooszczędna ANTE model 2U, 15W, E14
Model:
2U
Opis:
świetlówka energooszczędna ANTE model 2U, 15W, E14
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak deklaracji zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6942788399799
Nr identyfikacyjny:
1352
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
świetlówka energooszczędna ANTE model S-20W, E14
Model:
S-20W
Opis:
świetlówka energooszczędna ANTE model S-20W, E14
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak deklaracji zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6942788399782
Nr identyfikacyjny:
1353
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
świetlówka energooszczędna ANTE model S-20W, E27
Model:
S-20W
Opis:
świetlówka energooszczędna ANTE model S-20W, E27
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak deklaracji zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6942788399515
Nr identyfikacyjny:
1354
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
świetlówka energooszczędna ANTE model 3U, 11W, E14
Model:
3U
Opis:
świetlówka energooszczędna ANTE model 3U, 11W, E14
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak deklaracji zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6942788399621
Nr identyfikacyjny:
1355
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
świetlówka energooszczędna ANTE model 2U, 11W, E27
Model:
2U
Opis:
świetlówka energooszczędna ANTE model 2U, 11W, E27
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak deklaracji zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6942788399713
Nr identyfikacyjny:
1356
Data wpisu:
2012-06-14
Nazwa:
świetlówka energooszczędna ANTE model 2U, 25W, E14
Model:
2U
Opis:
świetlówka energooszczędna ANTE model 2U, 25W, E14
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) z uwagi na brak deklaracji zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał udostępniania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2000000006055
Nr identyfikacyjny:
1357
Data wpisu:
2012-06-20
Nazwa:
ładowarka impulsowa do telefonu komórkowego marki Blue Star
Model:
TFK-TC-1031
Opis:

Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, - § 5 ust. 1, ze względu na to, że na sprzęcie nie zostały zamieszczone wszystkie podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa użytkowania sprzętu, cechowanie zasilania na wyrobie było różne od oznakowania na opakowaniu, brak instrukcji obsługi, w której powinna znaleźć się informacja, że urzadzeniem odłączającym ładowarkę od sieci zailania jest wtyczka sieciowa, - § 6, z uwagi na niespełnienie wymagań konstrukcyjnych stawianych wtyczkom sieciowym przez część obudowy uformowaną w kształcie wtyczki sieciowej, co stwarza ryzyko porazenia prądem elektrycznym podczas obsługi, - § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 z uwagi na niezachowanie warunków związanych z odstępami izolacyjnymi w powietrzu i po powierzchni izolacji, co stwarza ryzyko porażenia prądem, brak cech obudowy przeciwpożarowej pomimo, iż materiały w niej zamknięte są palne, zastosowanie materiału