Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 5/2012


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902007068418
Nr identyfikacyjny:
1327
Data wpisu:
2012-05-11
Nazwa:
radiotelefon CB
Model:
Xlife Ultra
Opis:
radiotelefon CB
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Xinwei Electronic Co. Ltd., Quanzhou, Chiny
Inne, Urządzenie nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) poprzez niespełnienie wymagań normy PN-ETSI EN 300 433-1 v1.1.3:2004 pkt 5.2.6 w zakresie emisji ubocznych nadajnika (doprowadzone)Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 oraz art. 41c ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE zakazał dalszego przekazywania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1328
Data wpisu:
2012-05-11
Nazwa:
zasilacz uniwersalny
Model:
LEXTON LxG23/1200mA
Opis:
zasilacz uniwersalny AC/DC
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca w UE
LAMEX Andrzej Leszek, Stary Puznów 58A, 08-400 Garwolin
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowychNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 oraz ust. 8 i 9 w związku z art. 38 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 108 par. 1, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie z obrotu na czas nieokreślony i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1329
Data wpisu:
2012-05-11
Nazwa:
Odtwarzacz DVD MANTA
Model:
Emperor Basic 5
Opis:
Odtwarzacz DVD
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Wytwórca w UE
Manta Multimedia Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) w zakresie odporności na symetryczne napięcie w.cz.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 2 pkt 3 oraz art. 41c ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907643391036, 5908222581664, 5908283201297
Nr identyfikacyjny:
1330
Data wpisu:
2012-05-11
Nazwa:
ładowarka sieciowa
Model:
brak danych
Opis:
ładowarka sieciowa do telefonów komórkowych oznaczona nazwą Travel Charger
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych oraz art.. 14 z uwagi na nie zgodne z wzorem oznakowanie CENa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE zakazał dalszego przekazywania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5908222581626, 5908222581663, 590822581596, 5908283201297
Nr identyfikacyjny:
1331
Data wpisu:
2012-05-11
Nazwa:
ładowarka sieciowa impulsowa
Model:
TC-1037
Opis:
ładowarka sieciowa impulsowa do telefonów komórkowych
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowychNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE zakazał dalszego przekazywania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907659603215
Nr identyfikacyjny:
1333
Data wpisu:
2012-05-14
Nazwa:
Lampa 8” LAMP
Model:
lampa 8” LAMP art. Nr 70620024
Opis:
oprawa oświetleniowa wykonana z materiału ceramicznego w formie wazonu ze złotym wzorem orientalnym
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób niezgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089): - § 5 ust. 1, z uwagi na brak tabliczki znamionowej oraz instrukcji obsługi, co może skutkować przyłączeniem do nieodpowiedniej instalacji elektrycznej lub zastosowaniem niewłaściwego źródła światła, - § 6 ust. 1, z uwagi na to, że wyrób został zaprojektowany i wyprodukowany w sposób niezapewniający jego zgodności z zasadami ochrony przez zagrożeniami, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, - § 7 ust. 1 pkt 1, z uwagi na ostre krawędzie otworu w obudowie lampy, przez który przechodzi przewód przyłączeniowy, co stwarza ryzyko uszkodzenia izolacji i porażenia prądem elektrycznym, Wyrób niezgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089): - § 11, z uwagi na brak znaku CE bezpośrednio na wyrobieNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi i innymi wymaganiami. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1337
Data wpisu:
2012-05-24
Nazwa:
zabawka pluszowa - bałwanek
Model:
zabawka pluszowa - bałwanek; R89072, NC06-348 13 CM
Opis:
Przedmiotowa zabawka to miękka, wypchana zabawka o długości ok. 230 mm, pokryta materiałami włókienniczymi. Posiada plastikowe elementy: nos (dł. ok. 13 mm), oczy (średnicy ok. 4 mm) i guzki (średnicy ok. 11 mm). Bałwanek "trzyma" łopatę wykonaną ze sklejki o grubości ok. 2 mm. Posiada również linkę do zawieszenia w postaci pętelki, która jest przewleczona przez czapkę.
Kraj wytworzenia produktu:
Hong Kong (Chiny)
Zdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w §9 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 454) z uwagi na pojawienie się w wyniku badania elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, których połknięcie lub wprowadzenie do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka, stwarza ryzyko uduszenia lub udławienia.Wyrób nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w §9 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 454) z uwagi na pojawienie się w wyniku badania elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, których połknięcie lub wprowadzenie do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka, stwarza ryzyko uduszenia lub udławienia.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5906245317857
Nr identyfikacyjny:
1524
Data wpisu:
2012-05-28
Nazwa:
Zajączek item no: 572501
Model:
Zajączek item no: 572501
Opis:
Przedmiotowa zabawka to pluszowy zajączek z kolorowego, miekkiego materiału włókienniczego. Do ucha za pomocą zaczepu z tworzywa sztucznego przymocowano etykietę zawierającą kod EAN, napis "pluszak" oraz oznaczenie ITEM NO:572501. Oczy wykonano z twardego, gładkiego tworzywa sztucznego. Do głowy przymocowano sznurek tworzący krótką pętelkę. Wszyta u boku zabawki metka zawieram.in. dane importera, znak CE, znak graficzny wskazujący, że zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 lat
Kraj wytworzenia produktu:
Hong Kong (Chiny)
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
YW GOLDSETUNG TRADING CO. LTD
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w oraz § 9 ust. 1. i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 454) z uwagi na pojawienie się w wyniku badania małych elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu oraz poinformowanie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami.