Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 9/2011


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1264
Data wpisu:
2011-09-13
Nazwa:
płyty styropianowe EPS-038 dach/podłoga o grubości 50 mm
Model:
płyty styropianowe EPS-038 dach/podłoga o grubości 50 mm
Opis:
płyty styropianowe EPS-038 dach/podłoga o grubości 50 mm
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Wytwórca w UE
EKOSTYR Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 64, 33-300 Nowy Sącz
Inne, Wyrób nie spełniał wymagań określonych w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) oraz w art. 5 ust 1 pkt 1 stawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.).Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) Małopolski WINB nakazał producentowi wycofanie z obrotu całej partii wyrobu budowlanego.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1265
Data wpisu:
2011-09-13
Nazwa:
cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R
Model:
cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R
Opis:
cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Wytwórca w UE
UNICEM Mikhail Kozlov, ul. Jodłowa 3, 05-822 Milanówek (zakład produkcyjny DMENIN, 97-215 Kodrąb)
Inne, Wyrób nie spełniał wymagań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż producent nie dokonał oceny zgodności wyrobu z normą zharmonizowaną potwierdzającą deklarowane właściwości użytkowe wyrobu przez oznakowaniem go znakiem CE oraz w art. 4, gdyż wprowadzany do obrotu wyrób nie nadawał się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.Na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) Łódzki WINB nakazał producentowi wycofanie z obrotu całej partii wyrobu budowlanego.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
EAN: 7460748181332
Nr identyfikacyjny:
1266
Data wpisu:
2011-09-20
Nazwa:
królik 81-8133
Model:
królik 81-8133
Opis:
Przedmiotowa zabawka to miękka, wypchana zabawka w kształcie królika, wykonana z pomarańczowego materiału włókienniczego z brązowymi dodatkami. Oczy wykonane są z twardego, kolorowego tworzywa sztucznego. Na szyi królika zawiązana jest kokarda. Wyrób jest zabawką bateryjną z wymiennymi bateriami. Przedział na baterie umieszczony wewnątrz zabawki, dostępny po otwarciu zamka błyskawicznego. Wewnątrz umieszczono urządzenie grające.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Poparzenie, Urazy wewnętrzne ciała człowieka, Wyrób jest niezgodny z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 ze zm.) określonymi w § 7 ust. 1 pkt 1 z uwagi na dostępność baterii, co stwarza ryzyko oparzeń chemicznych i urazów wewnętrznych w przypadku ich połknięcia oraz § 21 ust 1 z uwagi na brak instrukcji używania zabawek bateryjnych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu oraz poinformowanie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
EAN: 7460748181394
Nr identyfikacyjny:
1267
Data wpisu:
2011-09-21
Nazwa:
miś 81-8139
Model:
miś 81-8139
Opis:
Przedmiotowa zabawka to miękka, wypchana zabawka w kształcie misia, wykonana z brązowego materiału włókienniczego z białymi dodatkami. Oczy oraz nos wykonane są z twardego, kolorowego tworzywa sztucznego. Na szyi misia zawiązana jest kolorowa kokarda z serduszkiem. Wyrób jest zabawką bateryjną z wymiennymi bateriami. Tkanina z tyłu zabawki łączona za pomocą zamka błyskawicznego. Przedział na baterie umieszczony wewnątrz zabawki, dostępny po otwarciu zamka błyskawicznego.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Poparzenie, Urazy wewnętrzne ciała człowieka, Wyrób jest niezgodny z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 ze zm.) określonymi w § 7 ust. 1 pkt 1 z uwagi na dostępność baterii, co stwarza ryzyko oparzeń chemicznych i urazów wewnętrznych w przypadku ich połknięcia oraz § 21 ust 1 z uwagi na brak instrukcji używania zabawek bateryjnych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu oraz poinformowanie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
EAN: 7460748180564
Nr identyfikacyjny:
1268
Data wpisu:
2011-09-21
Nazwa:
koń 81-8056
Model:
koń 81-8056
Opis:
Przedmiotowa zabawka to miękka, wypchana zabawka w kształcie konia, wykonana z rudo-brązowego materiału włókienniczego z białymi dodatkami. Grzywa i ogon koloru białego. Na głowie konia znajduje się uprząż rzemienna. Na grzbiecie konia znajduje się siodło z materiału skórpododobnego. Popręg łączony jest na rzep. Oczy konia wykonane są z twardego kolorowego tworzywa sztucznego. Wyrób jest zabawką bateryjną z wymiennymi bateriami.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Poparzenie, Urazy wewnętrzne ciała człowieka, Wyrób jest niezgodny z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 ze zm.) określonymi w § 7 ust. 1 pkt 1 z uwagi na dostępność baterii, co stwarza ryzyko oparzeń chemicznych i urazów wewnętrznych w przypadku ich połknięcia oraz § 21 ust 1 z uwagi na brak instrukcji używania zabawek bateryjnych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu oraz poinformowanie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
EAN: 5907690113896
Nr identyfikacyjny:
1279
Data wpisu:
2011-09-29
Nazwa:
Wózek 0881MD
Model:
Wózek 0881MD
Opis:
Przedmiotowa zabawka to wózek dla lalek (typu "parasolka"), którego korpus wykonano z rurek metalowych o średnicy ok.. 13 mm, połączonych nitami bezpośrednio lub poprzez plastikowe kształtki. Wózek posiada siedzisko z materiału włókienniczego oraz 4 podwójne plastikowe kółka. Rączki wózka wykonane są z plastiku.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Wyrób nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454) oraz pkt 1.3 załącznika Nr 1 "Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa" do ww. rozporządzenia, z uwagi na fakt, iż wózek posiada tylko jedną blokadę zabezpieczającą, która nie zadziałała automatycznie przy rozstawieniu zabawki i nie posiada drugiej blokady oraz nie ma niezbędnej wytrzymałości mechanicznej.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu oraz poinformowanie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami.