Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 5/2011


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1193
Data wpisu:
2011-05-31
Nazwa:
spodnie damskie MHO Jeans OM 215
Model:
OM 215
Opis:
Spodnie damskie typu „jeansy” to produkt przeznaczony dla kobiet, wykonany z tkaniny w kolorze niebieskim.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
SAGOSS TRADE sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 7C/A47, 05-552 Wólka Kosowska
Inne, AlergiaPrezes UOKiK zakazał przedsiębiorcy SAGOSS TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej wprowadzania na rynek spodni damskich MHO Jeans OM 215 oraz nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1187
Data wpisu:
2011-05-23
Nazwa:
wózki widłowe
Model:
FG 30 T
Opis:
wózek widłowy typ FG 30 T Serial No. 0710047
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
E-P Equipment Co., LTD (EP Rorklift Truck), No. 121, Yongahua Street, Shiqiao Road, Xiacheng Qu, Hanghou, China
Zagrożenie dla środowiska, W deklaracji zgodności nie została wskazana procedura oceny zgodności oraz zmierzony i gwarantowany poziom mocy akustycznej - niezgodność z § 6 ust. 2 pkt 4, 5, 6 rozporządzenia MG z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu dla środowiska (Dz.U. nr 263, poz. 2202), dokumentacja techniczna nie zawiera nazwy i typu zastosowanej aparatury pomiarowej oraz wyników oszacowania niepewności pomiarów wynikającej ze zmiennoścNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakazał firmie "Poldan Truck" Sp. zo.o. ul. Słupska 19, Bolesławice, 76-251 Kobylnica wycofanie z obrotu wózków widłowych: typ FG 30 T Serial No. 0710047 oraz typ FG 25 T Serial No. 0711015 i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1189
Data wpisu:
2011-05-23
Nazwa:
świetlówki energooszczędne typ IC LIGHTING 26W
Model:
26W
Opis:
świetlówki energooszczędne
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowychNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1190
Data wpisu:
2011-05-23
Nazwa:
świetlówki energooszczędne typ ICAM LIGHTING
Model:

Opis:

Kraj wytworzenia produktu:

ZdjęcieZdjęcie
Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1191
Data wpisu:
2011-05-25
Nazwa:
świetlówki energooszczędne typ ICAM LIGHTING 15W LY-B-B
Model:
15W LY-B-B
Opis:
świetlówki energooszczędne
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowychNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1180
Data wpisu:
2011-05-20
Nazwa:
Sculptor Body Massager
Model:
NBM-620
Opis:
masażer
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
Global DR Group LLC, USA
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556) w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowychNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 oraz art. 41c ust. 8 i art. 41c ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE zakazał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom oraz dystrybutorom
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1181
Data wpisu:
2011-05-20
Nazwa:
odtwarzacz MP3 z nadajnikiem FM
Model:
Sound Power Transmitter FM
Opis:
odtwarzacz MP3 z nadajnikiem FM
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, urządzenie nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) poprzez niespełnienie wymagań normy PN-ETSI EN 301 489-1 V1.6.1:2006 w zakresie natężenia pola zaburzeń promieniowanych oraz normy PN-ETSI EN 301 357-1 V1.4.1:2009 w zakresie poziomu maksymalnej mocy promieniowanejNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu handlowego
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8717171714700, 8717171472506, 8712766494079
Nr identyfikacyjny:
1527
Data wpisu:
2011-05-26
Nazwa:
nakolanniki siatkarskie
Model:
smash super, match pro, rallety point
Opis:
Nakolanniki siatkarskie zawierały trwale naniesiony naspis RUCANOR oraz ulotkę w języku obcym. Wyrób posiadał wszytą metkę ze znakiem firmowym RUCANOR
Kraj wytworzenia produktu:
Holandia
Zdjęcie
Wytwórca w UE
Rucanor Europe B. H., Hoogeveenenweg 110, 2913 LV Nieuwerkerk aan den Ijessel Holandia
Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Inne, Urazy wewnętrzne ciała człowieka, Wyrób nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w § 9 ust 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań środków ochrony indywidualnej(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) z uwagi na brak instrukcji użytkowania w języku polskim.Prezes UOKiK na podstawie art 41c ust 3 pkt 1 i 4 oraz 41 c ust 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm)wydał decyzję administracyjną w której nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach w formie ogłoszenia w 3 dziennikach. Ponadto nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2009123031012
Nr identyfikacyjny:
1528
Data wpisu:
2011-05-20
Nazwa:
oprawa oświetleniowa z uchwytem mocującym
Model:
HD-768
Opis:
Oprawa oświetleniowa posiada melalowy klosz, w którym zamocowano oprawkę na żarówkę z gwintem E-27. Klosz połączono z klipsem wykonanym z tworzywa sztucznego za pomocą giętkiego trzonu zabezpieczającego osłoną harmonijkową.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Poparzenie, Porażenie prądem, Wyrób nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1089) z uwagi na brak informacji w oznakowaniu, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania wyrobów (§ 5 ust.1).Prezes UOKiK art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) wydał decyzje administracyjną w której nakazuje: - wycofanie w/w wyrobu z obrotu, - powiadomienie konsumentów lub użytkowników ww. wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami zasadniczymi i innymi wymaganiami o w formie ogłoszenia. Ponadto nadaje decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.