Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 12/2010


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1139
Data wpisu:
2010-12-23
Nazwa:
Radiotelefon CB K6122 AM/FM-MK3
Model:
K6122 AM/FM-MK3
Opis:
Radiotelefon CB AM/FM
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Texan Development Limited, Hong Kong, Chiny Full Sun Limited, Hong Kong, Chiny
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr82 poz. 556)poprzez niespełnienie wymagań normy PN-ETSI EN 300 135-1 v.1.1.2:2005 w zakresie: -maksymalnej dewiacji częstotliwości -mocy w kanale sąsiednim -emisji ubocznych nadajnika w stanie nadawania (doprowadzone) -stanów przejściowych częstotliwości nadajnika oraz normy PN-ETSI EN 300 433-1 v.1.1.3:2004 w zakresie: -emisji ubocznych nadajnika (Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 2 pkt 3 z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE zakazał dystrybutorowi dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom oraz dystrybutorom
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1140
Data wpisu:
2010-12-23
Nazwa:
zagłuszacz telefonów komórkowych, bluetooth, WiFi i kamer
Model:
JP-24S
Opis:
zagłuszacz telefonów komórkowych, bluetooth, WiFi i kamer
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, urządzenie nie spełnia wymagań określonych w: art. 158 ust.3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) z uwagi na brak informacji umożliwiającej identyfikację kraju lub obszaru geograficznego, na którym urządzenie może być wykorzystywane, art. 13a ust. 1. 2 z uwagi na brak dokumentacji dot. wyniku oceny zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, Prezes UKE zakazał dalszego przekazywania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1141
Data wpisu:
2010-12-23
Nazwa:
zagłuszacz telefonów komórkowych GSM DCS UMTS
Model:
JP-4W1B
Opis:
zagłuszacz telefonów komórkowych GSM DCS UMTS
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, urządzenie nie spełnia wymagań określonych w: art. 158 ust.3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) z uwagi na brak informacji umożliwiającej identyfikację kraju lub obszaru geograficznego, na którym urządzenie może być wykorzystywane, art. 13a ust. 1. 2 z uwagi na brak dokumentacji dot. wyniku oceny zgodnościNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, Prezes UKE zakazał dalszego przekazywania wyrobu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1142
Data wpisu:
2010-12-23
Nazwa:
zagłuszacz telefonów komórkowych GSM DCS UMTS
Model:
JP-4W1S
Opis:
zagłuszacz telefonów komórkowych GSM DCS UMTS
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, urządzenie nie spełnia wymagań określonych w: art. 158 ust.3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) z uwagi na brak informacji umożliwiającej identyfikację kraju lub obszaru geograficznego, na którym urządzenie może być wykorzystywane, art. 13a ust. 1. 2 z uwagi na brak dokumentacji dot. wyniku oceny zgodnościnie dotyczy
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1143
Data wpisu:
2010-12-23
Nazwa:
uniwersalny zasilacz do laptopów
Model:
Power/120W
Opis:
uniwersalny zasilacz do laptopów
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, urządzenie nie spełnia zasadniczych wymagań określonych ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82, poz. 556) w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowychNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania decyzji
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1144
Data wpisu:
2010-12-23
Nazwa:
Odtwarzacz DVD EVOLT
Model:
EV700
Opis:
Odtwarzacz DVD
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybiln0ości elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr82 poz. 556) w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych i odporności na symetryczne napięcia w.cz., a także wymagań zasadniczych co do odporności na pole elektromagnetyczne.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 2 pkt 3 z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE zakazał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom oraz dystrybutorom
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1145
Data wpisu:
2010-12-23
Nazwa:
wzmacniacz GSM marki Any Tone
Model:
AT 400
Opis:
wzmacniacz GSM
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr82 poz. 556) poprzez niespełnienie wymagań normy PN-ETSI EN 300 609-4v.8.0.2:2005 pkt 6.3 i 7.3 w zakresie tłumienia intermodulacji i wzmocnienia pola pasmowego.Na podstawie art. 41 c ust. 3 pkt 1 i ust. 8 w związku z art. 38 ust. 2 pkt 3 z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.) oraz art. 104 i art. 108 § 1, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE w drodze decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1146
Data wpisu:
2010-12-23
Nazwa:
Radiotelefon CB Ermes marki Lafayette
Model:
Ermes
Opis:
Radiotelefon CB
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Wytwórca w UE
Marcucci S.p.A., 20-060, Strada Rivoltana Km 8,5 n 4, Vignate, Włochy
Inne, "Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych, określonych w art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr82 poz. 556) poprzez niespełnienie wymagań normy PN-ETSI EN 300 135-1 v1.1.2:2005 w zakresie: -mocy fali nośnej nadajnika (doprowadzona) -mocy w sąsiednim kanale -emisji ubocznych nadajnika w stanie nadawania (doprowadzone) oraz normy PN-ETSI EN 300 433-1 v.1.1.3:2004 w zakresie: -mocy fali nośnej nadajnika (doprowadzona) -mocy w sąsiednim kanale -eNa podstawie art. 41 c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 2 pkt 3 z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.) Prezes UKE zakazał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom oraz dystrybutorom
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
1147
Data wpisu:
2010-12-23
Nazwa:
Zestaw mikrofonów KARAOKE
Model:
kok AT-306
Opis:
Zestaw mikrofonów KARAOKE
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, "Wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 73 poz. 659) z uwagi na: -brak oznakowania CE na wyrobie i dokumentacji towarzyszącej -brak przy wyrobie deklaracji zgodności lub oświadczenia producenta o zgodności z zasadniczymi wymaganiamNa podstawie art. 41 c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 2 pkt 3 z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.) oraz art. 104, w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.), Prezes UKE zakazał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom oraz dystrybutorom