Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 11/2010


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1138
Data wpisu:
2010-11-24
Nazwa:
pistolet ze strzałkami
Model:
pistolet ze strzałkami
Opis:
pistolet ze strzałkami
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wyrób nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w § 21 ust. 1 oraz innymi wymaganiami określonymi w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045, ze zm.). Stwierdzono niezgodność z nastęującymi pkt normy PN-EN 71-1:2008 "Bezpieczeństwo zabawek. Część1: Właściwości mechaniczne i fizyczne": 1) pkt 7.1, z brak nazwy i adresu producenta, jego upoważnionego przedstawiciNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu.