Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 7/2010


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
brak danych
Nr identyfikacyjny:
1118
Data wpisu:
2010-07-16
Nazwa:
Filtry spawalnicze
Model:
HAXPOL
Opis:
filtry spawalnicze HAXPOL o stopniach ochrony 8,9,10,11,12,13
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca w UE
HAXPOL Jacek Przewoźny ul. Sierakowska 34/1, 64-510 Wronki
Poparzenie, Uszkodzenie wzroku, Inne, Uszkodzenie oka, Wyrób nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w par. 7 ust 1 pkt 3 rozporzadzenia MG z dn. 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)z uwagi na brak uwzględnienia odpowiedniej klasy ochrony przy projektowaniu ś.o.i. do przewidywanych, zróżnicowanych warunków uzytkowania, w których można wydzielić kilka poziomów zagrożeń.Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu na podstawie art. 41c ust.3 pkt 1 oraz art. 41c ust 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sytemie oceny zgodności(Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087 ze zm,) wydał decyzję w której stwierdza: -wycofanie z obrotu wyrobu, -nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1119
Data wpisu:
2010-07-23
Nazwa:
Półbuty dziecięce Magic Lady
Model:
CP26 92360
Opis:
Półbuty mają kolor czarny i są zapinane na pasek z rzepem. Na pasku oraz na podeszwie jest umieszczone logo: „Magic Lady”. Część zewnętrzna cholewki wykonana z materiału skóropodobnego, część wewnętrzna – z materiału tekstylnego, a podeszwa - z tworzywa sztucznego. Wewnątrz buta jest umieszczone logo „Magic Lady”, rozmiar oraz symbol: CP26 92360d. Do butów, przy pomocy łańcuszka, dołączona jest etykieta zawierająca informacje dotyczące produktu. Na kartonowym pudełku w kolorze różowym, w które zapakowane są buty, znajduje się naklejka z danymi importera, zdjęciem półbuta oraz z następującymi informacjami: kod EAN 3416940000302, kolor: czarny, typ: dziecięce półbut, model: CP26-92360, cena PLN: 39,99, data produkcji 12-2008. Do obuwia dołączona jest informacja dotycząca zasad użytkowania, czyszczenia i konserwacji. W opakowaniu znajdują się również 3 saszetki z substancją pochłaniającą wilgoć. Półbuty są dostępne w rozmiarach od 25 do 30 oraz od 31 do 36.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Poparzenie, Inne, AlergiaPrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit b oraz pkt 2 lit. b i c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów w przypadku egzemplarzy półbutów dziecięcych Magic Lady, które nie zostały wprowadzone na rynek - zakazał przedsiębiorcy wprowadzania tych produktów na rynek, a w przypadku egzemplarzy wprowadzonych na rynek - nakazał natychmiastowe wycofanie tych produktów z rynku oraz nakazał ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniu, które stwarzają te produkty w formie ogłoszenia w gazecie ogólnop
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5900132510529
Nr identyfikacyjny:
1122
Data wpisu:
2010-07-27
Nazwa:
lalka
Model:
51052
Opis:
Lalka z tworzywa sztucznego w foliowym opakowaniu. Lalka ubrana w spodnie, bluzkę, buciki. Ma długie blond włosy.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Alergia, Zabawka nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra GPiPS z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 z późn. zm.), z uwagi na obecność substancji niebezpiecznych w stężeniu przekraczającym dozwolony limit, tj. główce „Lalki” stwierdzono obecność: ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości 0,59% oraz ftalanu di-izononylu (DINP) w ilości 25,4%, -Prezes UOKiK na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.), wydał decyzję, w której nakazał: wycofanie zabawki z obrotu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach, decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.