Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 6/2010


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
5908249025165 lub 5908249034891
Nr identyfikacyjny:
1114
Data wpisu:
2010-06-09
Nazwa:
Zabawowy przedmiot - papieros nr 122A
Model:
Nr 122
Opis:
Zabawowy przedmiot - papieros stanowi imitację papierosa, na którym zamieszczono napis „Cigarette”. W tekturowym opakowaniu umieszczone są dwa papierosy. Produkt jest oznakowany znakiem CE, informacją o treści „Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Małe elementy, niebezpieczeństwo połknięcia. Opakowanie nie jest zabawką proszę je zachować, zawiera ważne informacje.” Na opakowaniu umieszczono również nazwę i adres strony postępowania, poprzedzone informacją „importer”, kod kreskowy – 5908249025165 lub 5908249034891, napis „Śmieszne papierosy”. Działanie zabawki polega na wydmuchiwaniu z wnętrza papierosa pyłku imitującego dym papierosowy. Konstrukcja papierosa umożliwia również wdychanie pyłu przy próbie wciągnięcia powietrza.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Uszkodzenie układu oddechowego, AlergiaPrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit b oraz 2 lit. b i c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów w przypadku egzemplarzy zabawowych przedmiotów - papierosów, które nie zostały wprowadzone na rynek - zakazał przedsiębiorcy wprowadzania tych produktów na rynek, a w przypadku egzemplarzy wprowadzonych na rynek - nakazał natychmiastowe wycofanie tych produktów z rynku oraz nakazał ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniu, które stwarzają te produkty w formie ogłoszenia w gazecie ogólnop
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1117
Data wpisu:
2010-06-25
Nazwa:
płyta ISOROCK 100 ALU kasz
Model:
płyta ISOROCK 1000 ALU kasz
Opis:
płyta ISOROCK 1000 ALU kasz
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Wytwórca w UE
KORF Isolmatic Sp. Z o.o., Wojnarowice, ul. Lotnicza 12, 55-050 Sobótka 1
Wyrób nie spełniał wymagań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz w § 12 rozporządzenia MI z dn. 11.08.2004 r. ws. systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności. Producent przyjał, że specyfikacją techniczną właściwą dla kontrolowanego wyrobu jest norma zharmonizowana PN-EN 13162:2002/AC:2006. Potwierdzając zgodność wyrobu z wNa podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) Dolnośląski WINB nakazał producentowi wycofanie z obrotu wskazanej partii wyrobu budowlanego. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.