Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 4/2010


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5906757113091
Nr identyfikacyjny:
1103
Data wpisu:
2010-04-07
Nazwa:
Okulary do celów gospodarczych Modeco
Model:
Modeco
Opis:
Okularuy dla celów gospodarczych
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
SAAME TOOLS (SHANGHAI) IMPORT&EXPORT, CO. LTD, NO. 1369 KANG QIAO DONG ROAD NANHUI, SHANDHAI, CHINA.
Uszkodzenie wzroku, Inne, Wyrób nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w § 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) z uwagi na brak instrukcji użytkowania., Wyrób nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w § 36 ust.1, § 39 ust.1i § 43 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) z uwagi na brak: - deklaracji zgodności § 36 ust.1, - certyfikatu oceny typu WE § 39 ust.1, - brak oznakowania CE § 43 ust.1Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.) wydał decyzje administracyjną w której stwierdza: - wycofanie z obrotu wyrobu, -powiadomienie konsuemntów o stwierdzonych niezgodnościch z zasadniczymi wymaganiami w formie ogłoszenia w trezech dziennikch o zasięgu ogólnokrajowym - nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnośc
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907791545176
Nr identyfikacyjny:
1105
Data wpisu:
2010-04-23
Nazwa:
zabawka- maszyna budowlana
Model:
art. nr 3355C-1
Opis:
maszyna budowlana - koparka wykonana z kolorowego, twardego tworzywa sztucznego, oklejona kolorowymi naklejkami
Kraj wytworzenia produktu:
Hong Kong (Chiny)
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca spoza UE
HAYSILE INTʼL HOLDINGS LTD. B5, 13/F., HANKOW CENTRE, 4A ASHLEY ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG
Udławienie, Uduszenie, Zabawka niezgodna z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania małych elementów, które mieszczącą się całkowicie w cylindrze do badania małych części, co stwarza ryzyko uduszenia lub udławienia dziecka.Prezes UOKiK na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.), wydał decyzję, w której nakazał: wycofanie z obrotu zabawki, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach w formie ogłoszenia w trzech dziennikach (gazetach) o zasięgu ogólnopolskim, nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1106
Data wpisu:
2010-04-27
Nazwa:
wełna mineralna
Model:

Opis:
wełna mineralna gr. 100 mm
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Wyrób nie spełniał wymagań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz w § 12 rozporządzenia MI z dn. 11.08.2004 r. ws. systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). Wyrób oznakowany znakiem CE, specyfikacją techniczną, z którą potwierdzono zgod
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:

Nr identyfikacyjny:
1107
Data wpisu:
2010-04-27
Nazwa:
kabina prysznicowa
Model:

Opis:
kabina prysznicowa
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca spoza UE
Zhejiang Tea Group Co. LTD., 218 Tiyuchang Road, Hangzhou, China
Wyrób nie spełniał wymagań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz w § 12 rozporządzenia MI z dn. 11.08.2004 r. ws. systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). Wyrób został oznakowany oznakowaniem CE bez przeprowadzenia stosownej oceny zgo
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5908313306176
Nr identyfikacyjny:
1109
Data wpisu:
2010-04-30
Nazwa:
zabawka Konewka solo
Model:

Opis:
Konewka wykonana ze sztywnego tworzywa sztucznego, o największym wymiarze ok. 16 cm. Na końcu lejka zabawki umieszczono odłączalne sitko konewka wykonana ze sztywnego tworzywa sztucznego o największym wymiarze ok. 16 cm. Na końcu lejka zabawki umieszczono odłączalne sitko.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
"PPH RELAKS TOYS, ul. Jadwigi 82, 42-200 Częstochowa"
Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Zabawka niezgodna z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 8 ust. 2 rozporządzenia, z uwagi na obecność oraz pojawienie się podczas próby rozciągania przedmiotowej zabawki, zadziorów na krawędziach ze sztywnego tworzywa sztucznego, co stwarza ryzyko zranienia.Prezes UOKiK na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.), wydał decyzję, w której nakazał wycofanie zabawki z obrotu.