Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 3/2010


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
7460745482067
Nr identyfikacyjny:
1096
Data wpisu:
2010-03-25
Nazwa:
zestaw pistolet na miękkie strzałki
Model:
brak danych
Opis:
Pistolet stanowi imitację pistoletu pneumatycznego, wykonany jest z twardego różnokolorowego plastiku. Do zabawki dołączone są dwa rodzaje pocisków: strzałki z przyssawką oraz sztywne kule plastikowe
Kraj wytworzenia produktu:
Hong Kong (Chiny)
Zdjęcie
Inne, Udławienie, Uduszenie, Wyrób jest niezgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra GPiPS z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 ze zm.):1. § 9 ust. 2, z uwagi na zaniżoną długość strzałek z przyssawką, co stwarza ryzyko uduszenia lub udławienia, 2. § 13, z uwagi na zawyżoną maksymalną energię kinetyczną pocisków, co stwarza zagrożenie uszkodzenia ciała, 3. § 21 ust. 1, z uwagi na brak instrukcji użytkowania.Prezes UOKiK na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz art. 41c ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.), wydał decyzję, w której nakazał: wycofanie z obrotu zabawki, zniszczenie wyrobu, powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach w formie ogłoszenia w trzech dziennikach (gazetach) o zasięgu ogólnopolskim; decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.