Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 3/2009


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów nie spełniających szczegółowych wymagań bezpieczeństwa
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
990
Data wpisu:
2009-03-20
Nazwa:
Termofory gumowe i termofory gumowe w pokrowcu
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Termofory gumowy bez pokrowca lub w pokrowcu, 2 l, w tym termofory z wklęsłym znakiem CE na szyjce wlewowej.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
PoparzenieDecyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/2/2009 wycofująca z obrotu i z używania.