Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 4/2008


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów nie spełniających szczegółowych wymagań bezpieczeństwa
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
823
Data wpisu:
2008-04-02
Nazwa:
Odzież chirurgiczna i obłożenia wyszczególnione w załączniku
Model:
Nie dotyczy
Opis:
odzież chirurgiczna, bawełniana, niejałowa oraz obłożenia chirurgiczne, bawełniane, niejałowe
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
Zakład Pracy Chronionej WSI WARSZAWSKA ul. Nocznickiego 29, 01-918 Warszawa
InneDecyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/03/2008 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.