Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 9/2007


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
5902062103192
Nr identyfikacyjny:
737
Data wpisu:
2007-09-21
Nazwa:
Kilof 2,5 kg
Model:
05A525
Opis:
Kilof o długości 51 cm, szerokości 5 cm. Na trzonku o długości 90 cm umieszczono naklejkę z informacją: "Wyprodukowano w Polsce dla Topex sp.j. ul. Pograniczna 2/4, 02 - 285 Warszawa".
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Wytwórca w UE
Marcin Kawa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. MARTIN, ul. Kazimierza Wlk. 11, Zalasowa
Wytwórca spoza UE
nie dotyczy
Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK nakazał przedsiębiorcy Topex sp.j. dołączenie do produktów znajdujących się na rynku informacji zapewniających konsumentom ich bezpieczne użytkowanie.