Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 9/2005


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
kod kreskowy 5906133100370
Nr identyfikacyjny:
195
Data wpisu:
2005-09-01
Nazwa:
"Zabawka - auto na baterie „Super Racing Car”
Model:
model nr 2056
Opis:
Zabawka auto na baterie „Super Racing Car” składa się z auta i pilota służącego do sterowania autem. Auto oraz połączony z nim za pomocą przewodu pilot wykonane są z tworzywa sztucznego. Koła auta wykonane są z gumy umieszczonej na metalizowanych obręczach, które połączone są metalowym drutem znajdującym się pod podwoziem auta. Karoseria i podwozie auta połączone są za pomocą śrub. Na opakowaniu zabawki umieszczono znak CE oraz m.in. następujące informacje: „Super Racing Car”, „Kod kreskowy 5906133100370”, „East West Express Holding, ul. Zakopiańska 15, 03-934 Warszawa”, „Uwaga! Niebezpieczeństwo połknięcia – małe elementy”, „Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat”, „Zabawka może być używana wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej”, „Zabawka zgodna z normą EN-71 oraz wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa zabawek”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca w UE
Nie dotyczy
Wytwórca spoza UE
Nie dotyczy
Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)"Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), Prezes UOKiK: - zakazał przedsiębiorcy wprowadzania na rynek egzemplarzy zabawki auto na baterie „Super Racing Car”, które nie spełniają wymagań, - nakazał natychmiastowe wycofanie z rynku egzemplarzy zabawki auto na baterie ""Super Racing Car, które nie spełnają wymagań, - nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
198
Data wpisu:
2005-09-09
Nazwa:
Klucz krzyżakowy do kół 17x19x22mm
Model:
Klucz krzyżakowy do kół 17x19x22mm
Opis:
Klucz krzyżakowy do kół 17x19x22mm wykonany jest z dwóch połączonych ze sobą stalowych prętów łącznikowych. Rozmiary końcówek nasadowych klucza wynoszą 17, 19, 21 i 22. Na produkcie znajduje się naklejka z napisem "TOYA", informacja o rozmiarze klucza oraz kod kreskowy.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca w UE
Nie dotyczy
Wytwórca spoza UE
Nie dotyczy
Urazy mięśni, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Uszkodzenie okaPrezes UOKiK w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b i c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy podanie do publicznej wiadomości ostrzeżenia o zagrożeniu, jakie może powodować klucz oraz wycofanie produktu z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
204
Data wpisu:
2005-09-20
Nazwa:
Zapachowy płyn do spryskiwaczy zimowy -22 ºC Auto Vit
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Jednorodna, klarowna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych o niebieskiej barwie.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
A.M. Trade sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
Wytwórca spoza UE
Nie dotyczy
InneDecyzja Prezesa UOKiK, wydana na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. a i c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (opis w załączeniu).
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
205
Data wpisu:
2005-09-21
Nazwa:
Zimowy płyn do szyb Mr Roman
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Jednorodna, klarowna ciecz bez zanieczyszczeń i osadów. Na opakowaniu podano datę ważności produktu – czerwiec 2006 r.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
Roman Macioszek M.D. Trade Przedsiębiorstwo Handlowe ul. Pstrowskiego 5-7, 62-200 Gniezno
Wytwórca spoza UE
Nie dotyczy
InneDecyzja Prezesa UOKiK, wydana na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. a i c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (opis w załączeniu).