Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 10/2004


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
182
Data wpisu:
2004-10-14
Nazwa:
Ochronnik przepięciowy
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Produkt oznaczony na opakowaniu nazwą „ochronnik przepięciowy”, a w instrukcji opisany jako „organizator wielogniazdowy z ochroną przeciwprzepięciową” o numerach na tabliczkach znamionowych: BS 1363/A 0304 (modele czteorogniazdowy i sześciogniazdowy) oraz BS 1363/A 0210 (model dwugniazdowy).
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
Nie dotyczy
Wytwórca spoza UE
Fellowes Inc.
InneDecyzja Prezesa UOKiK z dnia 31.08.2004 r. nakazująca podanie do publicznej wiadomości ostrzeżenia o zagrożeniu jakie może powodować produkt oraz nakaz umieszczania na wprowadzanych do obrotu produktach odpowiednich oznaczeń umożliwiających identyfikację parti produktu.