Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 8/2004


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
174
Data wpisu:
2004-08-03
Nazwa:
Zabawka typu YoYo z elastycznym sznurkiem
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Zabawka typu „YoYo” z elastycznym sznurkiem występująca w sprzedaży również pod nazwą „jo-jo wodne”. Zabawka wykonana jest z gumy elastycznej, złożona jest z piłki wypełnionej płynem oraz z przymocowanego do niej elastycznego sznurka.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Wytwórca w UE
Nie dotyczy
Wytwórca spoza UE
Nie dotyczy
UduszenieDecyzja Prezesa UOKiK z dnia 15.07.2004 r. nakazująca wycofanie z obrotu, odkupienie od nabywców, podanie w prasie ogólnopolskiej odpowiednich ostrzeżeń.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
175
Data wpisu:
2004-08-16
Nazwa:
Zasilacz UPS
Model:
ORVALDI 300
Opis:
Znak handlowy – ORVALDI Typ/model – ORVALDI 300 Dane na tabliczce znamionowej: BEZP. T5A 250V AC MODEL: ORVALDI 300 WEJŚCIE: AC 230V 50Hz 5A WYJŚCIE: LISTWA: 230V AC 50Hz 5A UPS: 230V AC 50Hz 1.3A 300VA/165W
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Wytwórca w UE
Nie dotyczy
Wytwórca spoza UE
Nie dotyczy
Porażenie prądemDecyzja Prezesa UOKiK z dnia 30.06.2004 r. nakazująca podanie do publicznej wiadomości inforamcji o niespełnianiu przez produkt wymagań normy PN – EN 60950 w zakresie odporności części termoplastycznych na przegrzanie, wraz z informacją o gotowości ORVALDI Power Protection sp. z o.o. do odkupienia produktu od osób, które faktycznie nim władają. Producent dobrowolnie wycofał produkt z obrotu.