Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 3/2004


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
162
Data wpisu:
2004-03-09
Nazwa:
Czajnik elektryczny
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Wykonany z polietylenu; pojemność 660 ml, wys.170mm, nie odpowiada wymaganiom II klasy ochronności
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Wytwórca w UE
Nie dotyczy
Wytwórca spoza UE
Nie dotyczy
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaruIH zleciła dokonania rozszerzonych badań pojedynczych sztuk ww. produktu. Przedsiębiorca został zobowiązany do wycofania produktu oraz do podania w prasie lokalnej odpowiednich ostrzeżeń.