Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 4/2001


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
160
Data wpisu:
2001-04-26
Nazwa:
Toster automatyczny
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Oznaczony znakiem firmowym SOLINEX typ: SX-2241 o mocy 650W
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Wytwórca w UE
Nie dotyczy
Wytwórca spoza UE
Nie dotyczy
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaruIH zleciła dokonania rozszerzonych badań pojedynczych sztuk ww. produktu, nie spełnia PN-EN 60335-1:1999. Przedsiębiorca został zobowiązany do wycofania produktu oraz do podania w prasie lokalnej odpowiednich ostrzeżeń.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
161
Data wpisu:
2001-04-26
Nazwa:
Żelazko elektryczne
Model:
typ CR-8222A
Opis:
Ze stopką powlekaną teflonem oznaczone znakiem firmowym CRAUZE Germany, o mocy 700W.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Wytwórca w UE
Nie dotyczy
Wytwórca spoza UE
Nie dotyczy
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaruIH zleciła dokonania rozszerzonych badań pojedynczych sztuk ww. produktu, nie spełnia PN-EN 60335-1:1999. Przedsiębiorca został zobowiązany do wycofania produktu oraz do podania w prasie lokalnej odpowiednich ostrzeżeń.