Data dokonania wpisu 2009-04-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2009-04-27
Numer identyfikacyjny wpisu 126
Opis decyzji Decyzja Prezesa UOKiK nr DNR-1/34/2009 r. z dn. 23.03.09 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Paliwo do grilla Eko Quick Grill 500 ml
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 20.14.11 Węglowodory acykliczne
Model
Kod produktu (EAN)
Opis Paliwo do grilla Eko Quick Grill 500 ml to jednorodna, bezbarwna ciecz. Produkt pakowany jest w butelki o pojemności 500 ml.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,BIOLINE’’ sp. z o.o. ul. Wrobela 4a, 30-798 Kraków.
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Poparzenie
  • Spowodowanie pożaru
  • Spowodowanie wybuchu
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt poprzez zakaz ich wprowadzania na rynek i wycofanie z rynku paliwa do grilla Eko Quick Grill 500 ml, które nie spełnia wymagań bezpieczeństwa.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Produkt stwarzał zagrożenie ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu. Badania laboratoryjne wykazały, iż temperatura zapłonu wynosiła 20ºC. Zgodnie z opinią Szkoły Głównej Pożarniczej w Warszawie wszystkie podpałki do grilla, których temperatura zapłonu wynosi poniżej 55ºC są zaliczane do materiałów niebezpiecznych pożarowo.