Data dokonania wpisu 2009-03-20
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2009-03-20
Numer identyfikacyjny wpisu 029
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejstracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/2/2009
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Termofory gumowe i termofory gumowe w pokrowcu
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 25.13.71-90.30 Termofory
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis Termofory gumowy bez pokrowca lub w pokrowcu, 2 l, w tym termofory z wklęsłym znakiem CE na szyjce wlewowej.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
   Kraj wytworzenia produktu Chiny
   Zdjęcie produktu
   Wytwórca w UE
   Wytwórca spoza UE
   Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
   Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
   Przedstawiciel wytwórcy autoryzowany przedstawiciel: Firma Handlowo-Produkcyjna KoJaK, Krzysztof Dziewoński, 32-002 Węgrzce Wielkie, Kokotów 288
   Importer produktu Firma Handlowo-Produkcyjna KoJaK, Krzysztof Dziewoński, 32-002 Węgrzce Wielkie, Kokotów 288
   Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
   Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
   • Poparzenie
   Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia Wyroby nie spełniają wymagań pod względem wykonania, trwałości i oznakowania.
   Zagrożenia stwarzane przez produkt poparzenie
   Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/2/2009 wycofująca z obrotu i z używania.
   Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu kategorie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony oraz narażonych na niebezpieczeństwo: wszyscy użytkownicy i personel medyczny.