Data dokonania wpisu 2008-11-13
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2008-11-14
Numer identyfikacyjny wpisu 028
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/08/2008
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Digital Clark’s Zapper, Digital Silver Pulser
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 33.10.16 Przyrządy i aparaty do celów terapeutycznych, przy
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis Aktywne wyroby medyczne: do podawania energii (Digital Clark’s Zapper) oraz do podawania produktów leczniczych lub innych substancji do organizmu (Digital Silver Pulser)
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
   Kraj wytworzenia produktu Polska
   Zdjęcie produktu
   Wytwórca w UE Jolanta Szcześniak Centrum Medycyny Alternatywnej MERLIN 41-200 Sosnowiec, ul. Mikołajczyka 7 c, 41-209 Sosnowiec , ul. Kilińskiego 30/9
   Wytwórca spoza UE
   Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
   Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
   Przedstawiciel wytwórcy
   Importer produktu
   Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
   Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
   • Inne
   Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia Wyroby nie spełniają wymagań zasadniczych określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych.
   Zagrożenia stwarzane przez produkt Instrukcje używania i materiały promocyjne wprowadzają w błąd co do właściwości i działania tych wyrobów.
   Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/08/2008 o wycofaniu z obrotu i z używania.
   Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu kategorie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony oraz narażonych na niebezpieczeństwo: pacjenci poddawani zabiegom.