Data dokonania wpisu 2008-07-03
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2008-07-03
Numer identyfikacyjny wpisu 026
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/06/2008
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Odzież operacyjna i obłożenia wyszczególnione w załączniku
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 17.54.3 Wyroby włókiennicze, pozostałe
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis Odzież dla personelu bloku operacyjnego oraz obłożenia chirurgiczne
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
   Kraj wytworzenia produktu Polska
   Zdjęcie produktu
   
              Zdjęcie
             Wykaz wyrobów 1.docwykaz wyrób
   Wytwórca w UE Spółdzielnia Pracy Przemysłu Odzieżowego „Jordanowianka” ul. Słowackiego 9, 34-240 Jordanów
   Wytwórca spoza UE
   Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
   Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
   Przedstawiciel wytwórcy
   Importer produktu
   Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
   Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
   • Inne
   Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia
   Zagrożenia stwarzane przez produkt infekcje bakteryjne, narażenie na krwiopochodne czynniki infekcyjne
   Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/06/2008 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.
   Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu kategorie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony oraz narażonych na niebezpieczeństwo: pacjenci i personel medyczny