Data dokonania wpisu 2008-05-19
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2008-05-19
Numer identyfikacyjny wpisu 025
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/5/2008.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu termofor gumowy bez pokrowca lub w pokrowcu
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 25.13.71-90.30 Termofory
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis termofor gumowy bez pokrowca lub w pokrowcu
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
   Kraj wytworzenia produktu Chiny
   Zdjęcie produktu
   Wytwórca w UE
   Wytwórca spoza UE
   Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
   Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
   Przedstawiciel wytwórcy Firma Handlowo-Produkcyjna KoJak, Krzysztof Dziewoński 32-002 Węgrzce Wielkie, Kokotów 288
   Importer produktu j.w.
   Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
   Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
   • Poparzenie
   Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia wyroby nie spełniają wymagań pod względem wykonania, trwałości i oznakowania.
   Zagrożenia stwarzane przez produkt poparzenie
   Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/5/2008 zobowiązująca importera i autoryzowanego przedstawiciela do wydania notatki doradczej.
   Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu kategorie konsumenów, dla których wyrób jest przeznaczony oraz narażonych na niebezpieczeństwo: wszyscy użytkownicy i personel medyczny