Data dokonania wpisu 2008-05-07
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2008-05-07
Numer identyfikacyjny wpisu 024
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/04/2008
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu odzież chirurgiczna i obłożenia wyszczególnione w załączniku
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 17.54.3 Wyroby włókiennicze, pozostałe
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis 1. Odzież dla personelu bloku operacyjnego oraz obłożenia chirurgiczne
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
   Kraj wytworzenia produktu Polska
   Zdjęcie produktu
   
              Zdjęcie
             Wykaz wyrobów.docwykaz wyrobów
   Wytwórca w UE Spółdzielnia Inwalidów „Przyszłość” ul. Szkolna 5, 98-300 Wieluń
   Wytwórca spoza UE
   Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
   Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
   Przedstawiciel wytwórcy
   Importer produktu
   Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
   Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
   • Inne
   Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia brak potwierdzenia przeprowadzenia oceny zgodności, niespełnienie wymagań zasadniczych, brak wyników badań, w tym barierowości, niewłaściwe oznakowanie
   Zagrożenia stwarzane przez produkt infekcje bakteryjne, narażenie na krwiopochodne czynniki infekcyjne
   Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/04/2008 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.
   Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu kategorie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony oraz narażonych na niebezpieczeństwo:pacjenci i personel medyczny