Data dokonania wpisu 2008-04-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2008-04-08
Numer identyfikacyjny wpisu 023
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/03/2008
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Odzież chirurgiczna i obłożenia wyszczególnione w załączniku
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 17.54.3 Wyroby włókiennicze, pozostałe
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis odzież chirurgiczna, bawełniana, niejałowa oraz obłożenia chirurgiczne, bawełniane, niejałowe
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             Wykaz wyrobów.docWykaz wyrobów medycznych
  Wytwórca w UE Zakład Pracy Chronionej WSI WARSZAWSKA ul. Nocznickiego 29, 01-918 Warszawa
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia brak potwierdzenia przeprowadzenia oceny zgodności, nie spełnienie wymagań zasadniczych, brak wyników badań, w tym barierowości
  Zagrożenia stwarzane przez produkt infekcje bakteryjne
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/03/2008 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu kategorie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony oraz narażonych na niebezpieczeństwo: pacjenci i lekarze