Data dokonania wpisu 2008-02-29
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2008-02-29
Numer identyfikacyjny wpisu 022
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medzycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/01/2008 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Odzież chirurgiczna i obłożenia wyprodukowane przez Medbial
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 17.54.3 Wyroby włókiennicze, pozostałe
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis 1. Odzież chirurgiczna wielorazowego użytku niejałowa 2. Serweta operacyjna, prześcieradło operacyjne i podkład operacyjny wielorazowego użytku, niejałowe, bawełniane fartuchy chirurgiczne, odzież dla bloków operacyjnych, obłożenia chirurgiczne z tkaniny bawełnianej
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE MEDBIAL Spółdzielnia Inwalidów Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6; 15-111 Białystok
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia brak potwierdzenia przeprowadzenia oceny zgodności, nie spełnienie wymagań zasadniczych, brak wyników badań, w tym barierowości
  Zagrożenia stwarzane przez produkt infekcje bakteriologiczne
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/01/2008 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu