Data dokonania wpisu 2008-02-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2008-02-18
Numer identyfikacyjny wpisu 021
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/02/2008
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu ubrania i odzież operacyjne; obłożenia chirurgiczne BiK Moda
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 17.54.3 Wyroby włókiennicze, pozostałe
Model nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis 1. Fartuchy chirurgiczne, odzież dla bloków operacyjnych (fartuchy operacyjne, sukienki operacyjne, ubrania operacyjne - bluza i spodnie) 2. Obłożenia chirurgiczne (serwety operacyjne, podkłady operacyjne, prześcieradło operacyjne)
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE BiK Moda Kinga Roratowska ul. Kochanowskiego 1, 01-864 Warszawa
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia brak potwierdzenia przeprowadzenia oceny zgodności, nie spełnienie wymagań zasadniczych, brak wyników badań, w tym barierowości
  Zagrożenia stwarzane przez produkt infekcje bakteriologiczne
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/02/2008 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu