Data dokonania wpisu 2008-02-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2008-02-11
Numer identyfikacyjny wpisu 020
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu RPL,WM i PB nr D/WM/Nr/18/2008
Rozporządzenie -
Działania organów celnych -
Nazwa produktu wyroby medyczne POLMED ZPHU wyszczególnione w załączniku
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 33.10.15-79.9 Narzędzia i przyrządy medyczne pozostałe, gdzie in
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis wyroby medyczne do jednorazowego użycia (przyrządy do transfuzji i infuzji, przedłużacze, kanki doodbytnicze, cewniki urologiczne, cewniki do odsysania, zgłębniki, fartuchy chirurgiczne, serwety operacyjne) wykonane z tworzyw sztucznych i włókniny
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             Wykaz wyrobów POLMED.docwykaz wyrobów medycznych Polmed
  Wytwórca w UE POLMED ZPHU Ryszard Kilian ul. Storczykowa 2C, 05-830 Nadarzyn
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia wymagania zasadnicze
  Zagrożenia stwarzane przez produkt infekcje bakteriologiczne, działanie drażniące, działanie uczulające
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/18/2008 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu brak potwierdzenia przeprowadzenia oceny zgodności, nie spełnienie wymagań zasadniczych, brak wyników badań, w tym czystości mikrobiologicznej w miejscu wytwarzania, pozostałości tlenku etylenu po sterylizacji i barierowości