Data dokonania wpisu 2008-01-03
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2008-01-03
Numer identyfikacyjny wpisu 018
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/17/2007 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu okulary do czytania od +0,5 do + 3,0 dioptrie
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 33.40.12-90.10 Okulary do korekcji wzroku, wyposażone w szkła obr
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis gotowe okulary do czytania od +0,5 do + 3,0 dioptrii
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Tajwan (Chiny)
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE TONY OPTICAL ENTERPRISES CO., LTD.
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy Brenda-Sport Artur Breńda, 05-800 Pruszków, ul. B. Prusa 82/13
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia brak oceny zgodności, brak właściwego oznakowania, nie spełnienie wymagań zasadniczych
  Zagrożenia stwarzane przez produkt niewłaściwa korekcja wzroku
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/17/2007 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu