Data dokonania wpisu 2007-12-07
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2007-12-07
Numer identyfikacyjny wpisu 016
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/11/2007
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu oprogamowanie diagnostyczne SATRO
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 33.10.12-10.00 Elektrokardiografy
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis Oprogramowanie diagnostyczne SATRO do analizy EKG
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe PRIMAX MEDIC Sp. z o.o., ul. Matejki 48, 62-041 Puszczykowo.
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu Użytkownik: Instytut Badań Fizykomedycznych PRIMAX MEDICA, pl. Wł. Andersa 1, 61-898 Poznań
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.).
  Zagrożenia stwarzane przez produkt Brak właściwej oceny zgodności wyrobu medycznego nie gwarantuje jego bezpieczeństwa.
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji nr D/WM/NR/11/2007 w sprawie wstrzymania wprowadzania do obrotu i do używania z rygorem natychmiastowej wykonywalności
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Rodzaj zagrożenia: Zła diagnoza prowadząca do nieprawidłowego leczenia pacjentów kardiologicznych