Data dokonania wpisu 2007-07-06
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2007-07-06
Numer identyfikacyjny wpisu 013
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/13/2007
Rozporządzenie nie dotyczy
Działania organów celnych nie dotyczy
Nazwa produktu fartuch i serwety operacyjne oraz podkłady podgumowane
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 17.54.3 Wyroby włókiennicze, pozostałe
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis 1. fartuch operacyjny (właściwa nazwa - fartuch chirurgiczny) 2. medyczne serwety operacyjne (właściwa nazwa - obłożenia chirurgiczne) 3. medyczne podkłady podgumowane i medyczne pokrowce podgumowane
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE Firma Handlowo-Usługowa „Medyk-Pol” s.c. Anna i Grzegorz Brasse ul. Andersa 5, 33-240 Żabno
  Wytwórca spoza UE nie dotyczy
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca nie dotyczy
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt nie dotyczy
  Przedstawiciel wytwórcy nie dotyczy
  Importer produktu nie dotyczy
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu nie dotyczy
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia barierowość mikrobiologiczna i przenikalność płynów, oznakowanie
  Zagrożenia stwarzane przez produkt infekcje bakteriologiczne, niewłaściwe użycie
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/13/2007 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu nie spełnienie wymagań zasadniczych w zakresie barierowości i oznakowania