Data dokonania wpisu 2007-07-06
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2007-07-06
Numer identyfikacyjny wpisu 012
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/10/2007
Rozporządzenie nie dotyczy
Działania organów celnych nie dotyczy
Nazwa produktu fartuch chirurga, odzież i obłożenia chirurgiczne
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 17.54.3 Wyroby włókiennicze, pozostałe
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis 1.fartuch chirurga, niejałowy, wielokrotnego użytku 2.odzież chirurgiczna, niejałowa, wielokrotnego użytku (sukienka chirurga ubranie damskie chirurga, ubranie męskie chirurga) 3.obłożenia chirurgiczne, niejałowe (serweta operacyjna z otworem lub bez, prześcieradło operacyjne, podkłady operacyjny)
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DOREX” Grzegorz Beim Borowe, ul. Sportowa 7, 42-133 Węglowice
  Wytwórca spoza UE nie dotyczy
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca nie dotyczy
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt nie dotyczy
  Przedstawiciel wytwórcy nie dotyczy
  Importer produktu nie dotyczy
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu nie dotyczy
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia barierowość mikrobiologiczna i przenikalność płynów
  Zagrożenia stwarzane przez produkt infekcje bakteriologiczne
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/10/2007 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu nie spełnienie wymagań zasadniczych w zakresie barierowości