Data dokonania wpisu 2024-05-21
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-05-21
Numer identyfikacyjny wpisu 24/2024
Oznaczenie decyzji DK.WKP.46.1.2021.23
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2024-03-01
Nazwa wyrobu Lampa sterylizująca UV-C 36 W Forever Light
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: index: RTV03586
Lampa sterylizująca UV-C 36 W Forever Light, index: RTV03586
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Zdjęcie 3.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE TELFORCEONE SA, ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34 ze zm.), z uwagi na pracę w paśmie częstotliwości 315 MHz, nieprzeznaczonym do użytku cywilnego w Unii Europejskiej.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 4 pkt 2 i 6 oraz art. 84 ust. 6 w zw. z art. 85 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1854), oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne