Data dokonania wpisu 2024-05-16
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-05-16
Numer identyfikacyjny wpisu 23/2024
Oznaczenie decyzji DNR-2/73/2024
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2024-04-16
Nazwa wyrobu RS Transformable Car
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5907773203537
Opis wyrobu Model: RAS/61800-RED
Samochód – zabawka w kolorze czerwono – czarnym (typu transformens). Po wciśnięciu przycisku umieszczonego na tylnej klapie bagażnika samochód przekształca się w robota, który miga światłami oraz wydaje dźwięki. W podwoziu samochodu zamontowano pojemnik na trzy wymienne baterie.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             RS transformable car.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE RASTAR GROUP, XINGHUI INDUSTRIAL PARK, XIADAO ROAD, SHANGHUA, CHENGHAI, SHANTOU, GUANGDONG, CHINA
Importer wyrobu PAWEŁ GUŁAŚ VENE POINT, ul. Mełgiewska 9e, 20-209 Lublin
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513 z późn. zm.), z uwagi na obecność w wyrobie ołowiu w ilości przekraczającej dopuszczalną wartość.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zagrożenie dla środowiska
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne