Data dokonania wpisu 2024-05-16
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-05-16
Numer identyfikacyjny wpisu 22/2024
Oznaczenie decyzji DNR-2/66/2024
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2024-04-08
Nazwa wyrobu Karabin zabawka na baterie
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5902444050199
Opis wyrobu Model: No. 1005019
Zabawka na baterie przypominająca karabin.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             karabin.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE HEMEI SOURCING CO., LTD ADD: Room 303, qiaojian garden, qiaoyueli road No.36, Siming District, Xiamen, Fujian, China
Importer wyrobu NORIMPEX Sp. z o.o. sp.k., ul. Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513 z późn. zm.), z uwagi na obecność w wyrobie ołowiu i kadmu w ilości przekraczającej dopuszczalną wartość.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zagrożenie dla środowiska
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne