Data dokonania wpisu 2024-03-19
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-03-19
Numer identyfikacyjny wpisu 17/2024
Oznaczenie decyzji 62/2024, 63/2024
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Krakowie
Data wydania decyzji 2024-02-15
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe IZOLINE FASADA EXTRA
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: IZO/FAS/EPS S/040/O gr. 50mm
Płyty styropianowe IZOLINE FASADA EXTRA IZO/FAS/EPS S/040/O gr. 50mm w ilości 9 opakowań po 12 płyt
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE LUBAU Sp. z o.o. Sp. K.A., ul. Twarda 4/294, 00-105 Warszawa
Dystrybutor Józef Franczyk Restauracja Pod Jabłonią, Skład Materiałów Budowlano-Instalacyjnych i Opału "Glinik", 33-390 Łącko 628
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 1 i art. 11 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zakazano Józef Franczyk Restauracja Pod Jabłonią, Skład Materiałów Budowlano-Instalacyjnych i Opału "Glinik" dalszego udostępniania wyrobu, a LUBAU Sp. z o.o. Sp. K.A. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne