Data dokonania wpisu 2024-03-19
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-03-19
Numer identyfikacyjny wpisu 16/2024
Oznaczenie decyzji DOR.700.17.2024.MSODWB.700.9.2
Nazwa organu, który wydał decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data wydania decyzji 2024-01-26
Nazwa wyrobu Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: LEMBIT O PLUS MEMBRANA
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O PLUS MEMBRANA, w ilości 99 palet (19 800 m2)
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LEMAR" Sp. z o.o., ul. Skocka 54, Potrzanowo, 62-085 Skoki
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na rozciąganie: wydłużenie kierunek wzdłuż i w poprzek
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne numery decyzji: DOR.700.17.2024.MSO, DWB.700.9.2023.MSO