Data dokonania wpisu 2024-03-04
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-03-04
Numer identyfikacyjny wpisu 14/2024
Oznaczenie decyzji 47/2024
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Krakowie
Data wydania decyzji 2024-02-02
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe EPS 038 DACH/PODŁOGA
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: gr. 50mm
Płyty styropianowe EPS 038 DACH/PODŁOGA gr. 50mm w ilości 75 opakowań
Kraj wytworzenia wyrobu Słowacja
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Polyform s.r.o., Terezie Vansovej 10, Podolinec, Republika Słowacka
Dystrybutor STC Sławomir Kazek, Roman Kazek sp.j., 34-400 Nowy Targ, os. Bór 13
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na ściskanie - naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), nakazano STC Sławomir Kazek, Roman Kazek sp.j. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne